ZOEFi

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Project van het FIsme voor een nadere uitwerking van oefenen op de basisschool, looptijd 2009-2010.

 • Titel: zOEFi (nationale oefenimpuls)
 • Doel: instandhouding en versterking van de basale rekenvaardigheden door oefenen
 • Doelgroep: leerlingen in het basisonderwijs
 • Inhoud: elke dag 10 minuten klassikaal oefenen, regelmatig op de website, individueel of in tweetallen, thuis of op school, elke week staat 1 oefenthema centraal, na vier weken maakt elke leerling een individuele tempotoets op de website waarin de vier oefenthema's door elkaar getoetst worden.
 • Url: zOEFi

Achtergrond

Het doel van het project is de instandhouding en versterking van de basale rekenvaardigheden door deze te (be)oefenen. Getalkennis en kennis van de bewerkingen die niet levend worden gehouden doven uit, met als gevolg dat de rekenvaardigheid van leerlingen wordt bedreigd. Ditzelfde gevaar is ook aanwezig als het oefenen verwordt tot een rigide, reproductieve drilactiviteit. Daarom richt dit pilot-project zich op rijk en productief oefenen dat de leerlingen zowel het houvast geeft van de parate kennis en vaardigheden, maar daarnaast de weg naar een flexibel gebruik ervan nadrukkelijk openhoudt. Behalve veel aandacht voor standaardprocedures zal dit project dan ook plaats inruimen voor verdieping en probleemoplossende vaardigheden gekoppeld aan niet-routinematige opgaven.

Elke dag 10 minuten oefenen verstevigt de rekenbasis en zorgt voor parate kennis en vaardigheid.Dit oefenen gebeurt in de klas met het digibord, al kunnen ook scholen zonder digibord deelnemen. Daarnaast komen er zOEFi-oefeningen op de computer waar kinderen thuis of op school, al dan niet samen met hun ouders of vrienden, aan kunnen werken. Kenmerken van het oefenen in de klas en op de computer zijn:

 • Het gaat om basale kennis en vaardigheden. Bijvoorbeeld de tafels!
 • zOEFi past naast elke methode.
 • Tempo speelt een rol. Het moet goed en snel!
 • Begrip en inzicht zijn ook tijdens het oefenen belangrijk.
 • Plezier staat voorop. Daarvoor zorgen bijvoorbeeld de applets van het Rekenweb.
 • Oefenen is een serieuze zaak, ook als het op speelse wijze gebeurt. Herhaling, tempo, begrip en inzicht moeten voor een stevig rekenfundament zorgen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE