Wiskunde D

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Wiskunde D is een nieuw vak voor havo en vwo, bedoeld als verdieping en verbreding van Wiskunde B.
 • Wiskunde D wordt ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (cTWO). Het vak bestaat uit verschillende modules.

Achtergrond

Dit is het wiskundevak dat samen met Wiskunde C werd ingevoerd op het voortgezet onderwijs in Nederland, in de Vernieuwde Tweede Fase vanaf het schooljaar 2007/2008. Wiskunde D is een toevoeging op het vak Wiskunde B waarin onderdelen die in Wiskunde B zijn geschrapt, zoals kansrekening en statistiek, terug zullen komen. Ook oudere vormen van wiskunde zullen hier een plaats vinden. Wiskunde D is alleen beschikbaar voor leerlingen met het profiel Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek of Economie en Maatschappij, mits er ook Wiskunde B is gekozen. Omdat alle scholen zelf een programma mogen samenstellen (en er per school dus verschillende onderdelen worden aangeboden) is er geen Centraal Examen Wiskunde D. Het diploma cijfer bestaat enkel uit schoolexamens (SE) met daarbij één of meerdere praktische opdrachten (PO).

 • Combinatoriek
 • Rekenregels
 • Kansrekening
 • Cryptografie
 • Codering
 • Speltheorie
 • Complexe getallen
 • Meetkunde
 • Normale verdeling

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE