WiVa enquête - voorbereiding

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Inleidende tekst

De NVvW onderzoekt momenteel, met steun van Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en het Freudenthal Instituut, hoe een 'beroepsregister' voor wiskundedocenten zou kunnen worden ingericht.

Het gaat bij deze enquête over het voor wiskunde invullen van de zogenaamde 'vakinhoudelijke en vakdidactische competentie'. Zie voor achtergrond http://www.lerarenweb.nl/bekwaamheid/matrix.swf .

Vraag 1 - Algemeen

 • Naam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Huidig werk (docent wiskunde of anders, namelijk)
  • Schooltype: vmbo, havo/vwo, mbo, hbo, anders, namelijk
 • Aantal jaren ervaring: 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 20-25, >25
 • Instelling
 • Plaats
 • E-mail

Vraag 2 - Vakcompetenties

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste vakcompetenties wiskunde.

Wilt u deze in volgorde van belangrijkheid zetten

 • kennis van de wetenschappelijke discipline wiskunde
 • kennis van de (nieuwe ontwikkelingen van) schoolwiskunde
 • kennis van ict-tools voor wiskunde
 • kennis hoe een leerling wiskunde leert
 • kennis hoe wiskunde getoetst moet worden
 • kennis hoe wiskunde toegankelijk gemaakt kan worden voor alle leerlingen
 • kennis hoe wiskunde gebruikt wordt in de maatschappij

Vraag 3 - Wiskunde uniek?

Wat onderscheidt een goede docent wiskunde van een goede docent in een ander vak?

Vraag 4 - Professionalisering

Breng rangorde aan (in volgorde van belangrijkheid) in professionaliseringsactiviteiten die u belangrijk vindt in het kader van uw professionaliteit als wiskundedocent.

Geef de rangorde aan met een volgnummer

 • ontwikkelingen schoolwiskunde
 • eigen wiskundeniveau
 • didactiek wiskunde
 • leerprocessen
 • Mist u nog iets in dit lijstje? Zo ja, wat?
Persoonlijke instellingen
GOOGLE