Wet BIO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern


Inhoud

Algemeen

De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de docenten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen.

Achtergrond

Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken (zie ook competenties).

Het gaat immers niet alleen om "bekwaam zijn" maar vooral om "bekwaam blijven"! Daarom zijn er door het SBL 7 competenties gedefinieerd, waaraan iedere docent moet voldoen.

In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. Natuurlijk mag een school dit minimumpakket aan competenties zelf naar believen uitbreiden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor specifieke sectoren, functies of situaties.

De wet is het startpunt. Het is nu aan de school om vorm te geven aan het eigen beleid met betrekking tot competentieontwikkeling.

Bekwaamheidsdossier

De wet BIO vereist, dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. Dit dossier bevat getuigschriften en diploma’s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en de hierop gebaseerde plannen.

Verder is het verstandig om een competentieprofiel van de betreffende medewerker op te stellen en deze eveneens in het dossier op te bergen. Dit vaststellen van het competentieprofiel kan gebeuren, door het invullen van de specifieke, door het SBL opgestelde vragenlijst. Dit gebeurt door de medewerker zelf, door zijn leidinggevende, door een collega en eventueel door een ouder of een leerling. Men spreekt in dat verband vaak over een 360 graden meting.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE