Werkplekleren (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Werkplekleren)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Workplace_learning (english) * intern

Inhoud

Algemeen

  • Werkplekleren is het nabootsen van een werkplek gedurende de opleiding
  • Werkplekleren is een essentieel onderdeel van elke middelbare beroepsopleiding. Het wordt onmisbaar geacht als het gaat om de verwerving van beroepsrelevante competenties.

Achtergrond

Om de kwaliteit van werkplekleren te verbeteren is een review uitgevoerd. Gekeken is onder meer naar verschillende verschijningsvormen en naar variabelen die leren op de werkplek positief beïnvloeden. Om de effectiviteit te verhogen zijn richtlijnen ontworpen voor de interactie op de werkplek tussen begeleider en student. In quasi-experimenten is de hypothese getoetst dat het gebruik van richtlijnen door de begeleider tot een significant betere competentieverwerving bij de student leidt. De hypothese is verworpen. Intensief gebruik van de richtlijnen leidt weliswaar tot betere competentieverwerving, maar het verschil is niet significant. Daarnaast zijn studenten in de experimentele groep meer tevreden over hun begeleider, maar ook hier is het verschil niet significant. Opvallende uitkomst is verder dat begeleiding door jonge werknemers die daar relatief weinig ervaring mee hebben, leidt tot significant betere competentieverwerving bij studenten. Hetzelfde geldt bij begeleiding door werknemers die goed voorbereid zijn op de komst van de student.

De experimenten laten zien dat studenten beroepsrelevantie competenties beter ontwikkelen na een aantal weken, wat wijst op de potentie van werkplekleren. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden, zoals continuïteit in interactie en begeleiders die (a) beschikbaar zijn tijdens de gehele periode van werkplekleren, (b) weten wat vereist is voor de uitvoering van taken, (c) goed voorbereid zijn en (d) bereid zijn te zoeken naar verschillende manieren van interactie in plaats van enkel vaste routines te gebruiken.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE