Werkplaats onderwijsonderzoek primair onderwijs Utrecht

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Werkplaatsen onderwijsonderzoek in primair onderwijs (WOU)
 • Project met geld van NRO (en PO-raad)
 • Penvoerder Universiteit Utrecht
 • Basisscholen en ondersteunende instellingen werken aan onderwijsonderzoek en een onderzoekscultuur in de basisscholen
 • Vragen uit de onderwijspraktijk vormen de basis voor onderzoek.
 • Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het onderwijs verder verbetert op basis van kennis over wat wel en niet werkt in de onderwijspraktijk.
 • Looptijd: 01/09/2016 tot 31/05/2018

Achtergrond

 • website, augustus 2016

In Utrecht en in Amsterdam krijgt een groep schoolbesturen in het primair onderwijs, hogescholen en universiteiten subsidie via het NRO voor een ‘werkplaats onderwijsonderzoek’. Zij zullen hiermee in een tweejarige pilot bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO.

Werkplaatsen PO Het ene consortium bestaat uit drie Utrechtse schoolbesturen (KSU, PCOU en SPO Utrecht), twee lerarenopleidingen voor het po (HU, Marnix Academie), de Hogeschool voor de Kunsten, de Universiteit Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek. Het andere consortium omvat drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) met drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Kohnstamm Instituut). De twee consortia ontvangen elk 372.000 euro.


De leergemeenschap(pen) in Utrecht: WOU

Doel van dit project is een duurzame onderzoekscultuur tot stand brengen in het Utrechtse PO. Aan het project nemen in totaal 16 scholen van de drie grote Utrechtse schoolbesturen deel (KSU, PCOU en SPO), en vijf kennisinstituten (Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie, HKU en HU). Een speciale rol is weggelegd voor de ‘broker’: een kartrekker, werkzaam binnen de school, maar met affiniteit voor wetenschappelijk onderzoek en liefst in het bezit van een MA diploma. Het team van leerkrachtonderzoekers dat zich met het praktijkonderzoek gaat bezig houden wordt het WOU-team genoemd. Ondersteund door een onderzoeker van een van de kennisinstituten formuleren de WOU teams een onderzoeksvraag die past bij de eigen schoolontwikkeling. De onderzoeksthema’s van de verschillende teams lopen mooi uiteen. Een paar voorbeelden: het bevorderen van 21e eeuwse vaardigheden; het integreren van w&t onderwijs in het huidige curriculum; creatief denken en nieuwsgierigheid bevorderen en de lijst is nog langer. In de periode maart 2017 tot de zomer wordt aan het onderzoeksplan geschaafd. In het nieuwe schooljaar start vervolgens het daadwerkelijke onderzoek. Op 11 oktober 2017 vindt een mini-conferentie plaats waarin de verschillende WOU-teams hun vorderingen met elkaar delen.

Scholen

 • PCB De Schakel
 • PCB De Kleine Vliegenier
 • PCB De Ridderhof
 • PCB De Boomgaard
 • VSO De Stip
 • KBS Ariens
 • KBS De Achtbaan
 • KBS Stepping Stones
 • KBS De Spits
 • KBS Onder de Bogen -> W&T
 • KBS Hof ter Weide -> W&T
 • OBS Apollo 11 -> W&T
 • OBS De Klimroos
 • OBS Jules Verne
 • OBS Dr Bos
 • OBS Kees Valkenstein

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20170901, update
 • 20170404, scholen toegevoegd
 • 20160902, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE