Werkgroep toetsstandaarden SIGMA

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De werkgroep Toetsstandaarden van SIGMA stelt zich tot doel de uitwisseling van oefen- en toetsmateriaal rond de aansluiting voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs te verbeteren door aanbevelingen te doen over het gebruik van standaarden en formaten. Te denken valt bijvoorbeeld aan oefenmateriaal rond de eindexamens van het VO en de instaptoetsen en bijspijkercursussen die het HO gebruikt.

Aanbevelingen

september 2007

  1. Wij bevelen aan om oefen- en toetsmateriaal te metadateren volgens één of meerdere van de genoemde richtlijnen.
  2. De keuze welke metadatarichtlijn als basis gebruikt wordt voor het metadateren van het oefen- of toetsmateriaal laten wij aan de auteur van het materiaal over. Het zal normaalgesproken afhangen van waar het materiaal vooral gebruikt gaat worden: Wanneer het vooral binnen het HO gebruikt zal worden ligt de keuze voor de NKBW- of LOREnet-richtlijn voor de hand, waarbij opgemerkt dient te worden dat wanneer voor de NKBW-richtlijn wordt gekozen er automatisch aan de LOREnet-richtlijn wordt voldaan. Daarom adviseren wij in dit geval de NKBW-richtlijn te gebruiken aangezien deze op wiskundig materiaal is toegespitst. Wanneer het materiaal vooral binnen het VO gebruikt gaat worden ligt het content-zoekprofiel PO-VO-BVE meer voor de hand. Wanneer het materiaal zowel voor VO als voor HO gebruikt zal worden moet overwogen worden om het materiaal volgens beide richtlijnen te metadateren.
  3. Makers van tools voor metadateren of zoekfunctionaliteit bevelen wij aan om meerdere metadatarichtlijnen en formaten te ondersteunen.
  4. Wij bevelen aan om het onderdeel “Rechten” van de metadata altijd in te vullen. Hierin staat informatie over of het materiaal kosteloos gebruikt mag worden en wat de copyrights zijn. Aanbevelingen over onder wat voor licentie materiaal aangeboden moet worden doen wij hier niet, dit is wellicht interessant voor een andere werkgroep.
  5. Wij bevelen aan om de auteur van het materiaal zelf en de auteur van de metadata altijd in te vullen, ook al ligt het copyright bij een instelling. Dit vergemakkelijkt het leggen van contacten.
  6. Wanneer een toets of toetsbank wordt gemetadateerd die uit verschillende toetsvragen bestaat, dan bevelen wij aan om alleen samenhangende verzamelingen als één geheel te metadateren aangezien het anders niet goed mogelijk is eenduidig te metadateren.

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE