Welk bedrag ligt hier? (mini-game)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

In dit spel wordt er van de leerling verwacht dat hij berekent hoeveel geld er ligt. Om dit goed te kunnen zien, kan de leerling het geld verslepen en eventueel ‘ handig’ neerleggen, waardoor het optellen van het bedrag gemakkelijker gaat.

screenshot_color_nl.jpg

Niveau

Dit spel kan gespeeld worden op twee niveaus, namelijk ‘makkelijk’ en ‘moeilijk’ .

  • In het eerste niveau wordt er gebruik gemaakt van hele getallen, echter gaan deze getallen wel boven de honderd euro!
  • In het ‘ moeilijke’ niveau worden er kommabedragen neergelegd. Op dit niveau wordt dus van de leerling verwacht dat hij kan werken met kommagetallen, ook in dit niveau wordt de kennis van honderdtallen verwacht.

Leerlijn

Door middel van dit spel wordt gewerkt aan kerndoel 24, namelijk ‘de leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het oplossen van ‘problemen in verband met de structuur van getallen (bijv. Hoe kun je € 12,- betalen? Of wat krijg je terug als je € 4,57 betaald met een briefje van € 5,-)’.

Tevens wordt er gewerkt aan kerndoel 26, namelijk ‘de leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen’. Hierbij hoort de leerlijn die ingaat op het ‘tellen en vergelijken van gestructureerde hoeveelheden’. Hierbij gaat het eveneens om het tellen met de indeling die geld heeft.

Deze leerlijnen zouden moeten worden ontwikkeld bij leerlingen uit groep 3 en 4.

Ook wordt er gewerkt aan kerndoel 23, namelijk ‘de leerlingen leren wiskundetaal gebruiken’. Hierbij wordt gewerkt aan de leerlijn ‘grote getallen (boven de 100) en kommagetallen noteren en lezen’.

Dit is echter een leerlijn die de leerlingen uit groep 5 en 6 zich pas hoeven eigen te maken.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE