Wat a is, dat kun je niet weten

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Schoolalgebra staat anno 2006 volop ter discussie. Wat is het doel van algebraonderwijs en op welke manier kan dat in de 21ste eeuw worden gerealiseerd? Met dit boek neemt het Freudenthal Instituut stelling in deze discussie. De realistische benadering van algebraonderwijs is het uitgangspunt voor een pleidooi voor betekenisvolle algebra op school. Moeilijkheden en mogelijkheden van schoolalgebra worden voor verschillende schooltypen en vanuit verschillende invalshoeken besproken. Daarmee geeft het boek een overzicht van recente ontwikkelingen en worden lijnen uitgezet naar de toekomst. Op deze manier kan dit boek een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het algebraonderwijs, waaraan blijkens de geluiden uit het veld grote behoefte bestaat.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • oriëntatie op schoolalgebra
  • van rekenen naar algebra
  • algebra in het vmbo
  • algebra in de onderbouw van havo en vwo
  • algebra in de tweede fase van havo en vwo
  • algebra in natuur en techniek
  • oefening baart kunst
  • algebra en ict
  • van ahmes tot wisweb

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE