WT Academie 2014

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Talent voor Wetenschap & Technologie, woensdag 16 april 13.00-17.00

Programma 2014

Openingslezing door Drs. Jetze Visser Umcu Utrecht en Universiteit Utrecht. Jetze Visser doet onderzoek naar mogelijkheden om 3d printen in te zetten bij bio medische toepassingen zoals het printen van kraakbeen.


De zaakvakken: (L)eren (O)onderzoeken (S)amenwerken

Kinderen van nu leven in een veranderende wereld. Dat is altijd al zo geweest maar door technologie gaan die veranderingen nu ongelofelijk veel sneller. Aan de andere kant moeten kinderen leren door ervaren; soms missen ze in deze digitale snelle wereld de kans om te verwonderen. Moet het onderwijs daarop inspelen? De Klimroos vond van wel. Zij zetten daarbij in op 21st century skills. Kinderen leren onderzoekend en ontwerpend de kerndoelen van WO. Ze gebruiken de cyclus van onderzoek en ontwerp. Ondertussen leren ze samenwerken, communiceren, burger zijn met de digitale vaardigheden van morgen. De zaakvakken LOS noemen ze dat.

Directeur Annelies Meijer en begeleidster Elleke Verwaijen van APS laten zien hoe ze dat traject verlopen is. Je kunt zien hoe het als school is om zo te gaan werken.

Presentatie Vindplaatsscholen Kenniscentrum T,W&T

Wetenschap en Techniek is een leuk, belangrijk vak, maar is ook een goed middel om talenten en vaardigheden van kinderen te stimuleren. Afgelopen jaar zijn onderzoekers van de Universiteit Utrecht te gast geweest op drie zogenaamde Vindplaatsen, scholen die actief vorm en inhoud geven aan Wetenschap en Techniek en een inspiratiebron kunnen vormen voor andere scholen. De onderzoekers hebben in kaart gebracht wat de scholen doen, waar ze tegenaan lopen en wat volgens hen volgende stappen kunnen zijn in de verdere schoolontwikkeling. Tijdens de bijeenkomst vertellen de projectleiders van de drie scholen hoe zij hun onderwijs vorm geven en wat het onderzoek, dat mogelijk is gemaakt door het Platform Bèta techniek, hen daarbij heeft opgeleverd. U ziet drie interessante schoolportretten.

Door Yvette Sol Universiteit Utrecht m.m.v. Erika Blaauwgeers, Harry de Grood en Peter Kooy.

Workshop Rijke taallessen met W&T

Lessen wetenschap & techniek kunnen rijke taallessen worden. Taal is praten, redeneren, vertellen wat je denkt, uitleggen, en dat speelt een grote rol in de lessen. Stimuleer kinderen om hun gedachten helder onder woorden te brengen en bespreek met hen de woorden die ze daarbij nodig hebben. Dat kunnen woorden zijn die horen bij onderzoek doen (voorspellen, conclusie), vakwoorden (zwaartekracht, volume) of alledaagse woorden die een specifieke betekenis kunnen hebben (de lucht om ons heen tegenover daar boven in de lucht, het verschil tussen lucht en wind). Een uur wetenschap & techniek kan op zo’n manier tegelijk een uur taal zijn. In de werkgroep zullen we laten zien hoe leerkracht Lia Oosterwaal de twee vakken integreert in de onderzoekslessen die ze geeft. De lessenseries die we ontwikkeld hebben gaan over bruggen, wind, drijven en zinken, en plantengroei.

Door: Lia Oosterwaal basisschool De Cirkel en Frans van Galen Universiteit Utrecht.

Workshop De grote Wetenschapsdag

Op 8 oktober 2014 vindt de grote wetenschapsdag voor het basisonderwijs plaats. Thema dit jaar is licht en zonne-energie. Na een serie activiteiten (10 streepjes licht) over licht voor leerlingen groep 7/8 en leerkrachten Basisonderwijs / Pabo-studenten gaan we op zoek naar de kernelementen voor de grote wetenschapsdag:

 • Hoe maak je de opdracht(en) uitdagend voor leerlingen zodat het ‘echt’ onderzoekend-en-ontwerpend leren wordt?
 • Hoe richt je de opdrachten in dat het door leerkrachten met enige mate van onzekerheid toch gedaan wordt?

Door: Vincent Jonker en Mieke Abels Universiteit Utrecht


Workshop Teamprofessionalisering

Uit een recente enquête onder 880 basisscholen in Midden-Nederland blijkt dat 80% van de scholen behoefte heeft aan teamprofessionalisering op het gebied van W&T. Het gaat hierbij om ondersteuning bij:

 • onderwijsondersteunende materialen (gereedschap, ict-middelen)
 • inschakeling van externe experts, zoals gastdocenten of gastsprekers uit het bedrijfsleven
 • vakbekwaamheid van leerkrachten m.b.t. W&T
 • verankering van W&T in het curriculum
 • lesmethoden voor W&T (bv. aansluitend bij taal- en rekenonderwijs)
 • een doorlopende leerlijn W&T van groep 1 t/m 8

In deze workshop gaan we aan de slag met een mogelijk ontwerp voor W&T-onderwijs bij u op school. We denken na over vragen als:

 • goed W&T onderwijs herken je aan…
 • kinderen leren bij W&T iets van…
 • door W&T onderwijs worden leerlingen … mensen

Met de uitkomst van deze vragen kijken we naar behoefte en mogelijkheden voor het ontwikkelen van W&T-onderwijs bij u op school en welke vorm van professionalisering daarbij aansluit.

Door: Tim van Wessels Universiteit Utrecht

Workshop W&T in de plusklas

Veel scholen hebben al een plusklas of zijn bezig met het opstarten van een plusklas. De vraag die dan opkomt is hoe kijken we aan tegen de invulling van onderwijs voor de plusgroep? Wat kan Wetenschap & technologie betekenen voor de plusklas? Wat zijn uitdagende leertaken voor kinderen in de plusgroep? Onderzoekend & Ontwerpend leren kan deze uitdaging bieden. Wat is dan onderzoekend en ontwerpend leren? en hoe bieden deze vormen van onderwijs ook een echte uitdaging voor de plusleerling? In deze workshop laten we bovenstaande vragen de revue passeren en nodigen we jullie uit om na te denken over je eigen visie ten aanzien van wetenschap & techniek in de plusklas.

Door: Mirjam Bastings, Universiteit Utrecht

Workshop W&T Talenten voor het jonge kind

Hoe kun je kinderen uitdagen te exploreren en wat leren ze daarvan? Wat doe je als docent om optimaal gebruik te maken van leersituaties? En hoe maak je van de hoeken bij de kleuters optimale leerplekken? Dat zijn vragen waar we in deze sessie mee aan het werk gaan. Vanuit de Universiteit Utrecht wordt er volop onderzoek gedaan naar talentontwikkeling bij jonge kinderen. In deze sessie willen we een stukje van het Talentenkracht onderzoek toelichten en gaan we net zoals de kinderen exploreren met de balanstaak. We gaan in op zowel formeel leren als informeel leren met Wetenschap & Technologie.

Door: Willemijn Schot en Geertje Wismans Universiteit Utrecht


Verwijzingen

Versies van dit dcoument

Persoonlijke instellingen
GOOGLE