Ververs Foundation

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Foundation Ververs Foundation (english)

Algemeen

De Ververs Foundation heeft als doel het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen. We ondersteunen deze doelstelling door waar mogelijk baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen. Het basisonderwijs en de lerarenopleiding vormen de primaire doelgroep van de activiteiten. Vooral de toepassing van multimedia en/of internet staan daarbij in de belangstelling van de stichting.

De stichting tracht de doelen te verwezenlijken door activiteiten en initiatieven zoals:

  1. het verstrekken van opdrachten en/of subsidies voor projecten op het terrein van ontwerp en ontwikkeling van innovatieve leermiddelen of leerinhouden;
  2. het in beeld brengen van nieuwe media en leermiddelen in het (basis-)onderwijs onder andere door het organiseren van congressen en seminars en door (web-) publicaties.

Uitgangspunt van de stichting, bij het bepalen van haar activiteiten, is de verwachting dat het onderwijs van de toekomst door uitgekiend ICT-gebruik nieuwe vorm en inhoud kan krijgen, maar ook dat de docent daarin een dominante rol zal blijven spelen.

De Ververs Foundation streeft naar een bijzondere rol binnen het onderwijskundig onderzoek door projecten te steunen die opvallen door originaliteit van de na te streven opbrengst, een bijzondere doelgroep en/of een bijzondere didactische aanpak of methodiek. De innovatieve aspiraties dienen ook te worden weerspiegeld in de voorstellen voor implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE