Vereniging voor Onderwijs Research

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

De VOR is de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging is in 1975 opgericht en telt ongeveer 600 leden. De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).

De VOR is opgebouwd uit negen divisies, die het hart van de vereniging vormen. Alle leden van de VOR zijn lid van een of meerdere divisies. Iedere divisie organiseert activiteiten op een deelterrein van het onderwijs. Naast deze divisies maakt ook het VOR Promovendi Overleg (VPO) deel uit van de VOR.

Achtergrond

Het overgrote deel van de Nederlandse onderwijsonderzoekers is lid van de VOR. Daarnaast zijn ook tal van andere beroepsbeoefenaren lid van de vereniging, zoals onderwijskundigen, schoolbegeleiders, leerplanontwikkelaars, toetsdeskundigen, onderwijsbeleidsmedewerkers, leraren, lerarenopleiders en bedrijfsopleiders. Tevens is er een lidmaatschap mogelijk voor AiO's, OiO's, studenten en leden van andere verenigingen op het terrein van onderwijs en opleiding zoals de VELON, NVO en de NVvO.

Het lidmaatschap van de VOR biedt een aantal voordelen. Allereerst is tegen een sterk gereduceerd tarief een abonnement mogelijk op "Pedagogische Studiën, Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde". De VOR is per 2001 eigenaar en - in samenspraak met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek - uitgever van dit tijdschrift. Daarnaast geldt een reductie op de kosten voor deelname aan de Onderwijs Research Dagen (ORD). Via lidmaatschap van één of meer VOR-divisies bestaat er de mogelijkheid tot contacten met medeberoepsbeoefenaren. U blijft daardoor op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen uw vakgebied en verhoogt uw professionaliteit. Verder verschaft de VOR een aanzienlijke reductie op een abonnement op de internationale tijdschriften "International Journal of Educational Research" en "Learning and Instruction".

Divisies

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE