Verbanden (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verbanden
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
De 21e eeuwse maatschappij is vooral een informatiemaatschappij. Veel informatie, bijvoor-beeld afkomstig van het internet, is schematisch van aard. Dat is bijvoorbeeld het overzicht dat we zien wanneer we op de site van de NS informatie vragen over een bepaalde treinreis. Kenmerkend voor deze schema’s is dat de betekenis van getallen mede afhankelijk is van de plaats van het getal in het schema.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
De nadruk op schematische informatie geldt in mindere mate ook voor informatie in andere media als krant en televisie. Daarin wordt regelmatig gekozen voor weergave in grafieken. Grafieken kunnen – mits mits goed gekozen – helpen bij het doorzien van verbanden als mechanismen en systemen (zie verschillende voorbeelden in deze domeinbeschrijving).

De informatiemaatschappij kan gekenschetst worden als een ‘grey-box society’ (Gravemeijer, 2001). Van veel communicatietechnologie is het niet nodig om te weten hoe het werkt om er wel gebruik van te maken. Wel is het hiervoor nodig om nieuwe vormen van grafische representatie te doorzien en te kunnen lezen, zoals bij de mobiele telefoon.

Verwijzingen

Rede (oratie) in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het vakgebied van ‘Domeinspecifieke onderwijstheorieën, in het bijzonder voor rekenen-wiskunde’ aan de Universiteit Utrecht op donderdag 8 maart 2001

Voor de praktijk betekent dat:
Het maatschappelijk belang van dit domein wordt steeds groter. Het gaat daarbij om het selecteren van representaties om informatie weer te geven. Maar het gaat vooral ook om het lezen en begrijpen van informatierepresentaties en het selecteren en waarderen van informatie, zoals het doorzien van misleidende weergaven.

Niet alle informatie is even belangrijk. Het is soms een kunst om relevante informatie te scheiden van minder relevante (Mols, 2006). Dat is zeker het geval als er (bewust of onbewust) een representatie gekozen is, die onvoldoende of onjuiste informatie geeft (of suggereert). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • De keuze van de assen en schaal bij (lijn)grafieken.
  • De keuze voor een niet passende soort grafiek.
  • Kleurgebruik in de grafiek, door het gebruik van kleuren kunnen bepaalde effecten in het oog springen.
  • De suggestie van continuïteit in situaties waarin hiervan geen sprake is.

Verwijzingen

'Opgelost' laat zien hoe wiskunde en informatica worden toegepast in onder andere geheimtaal, sport, games, politieke, economie, industrie, opsporingstechnieken, muziek en beeldende kunst.

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's


Bijlagen
Links
Proefschrift over de overgang van rekenen naar algebra (het gebied van de 'aanvankelijke algebra')
stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE