Verbanden (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Het leggen van een relatie tussen twee objecten/waarden

Achtergrond

In het voortgezet onderwijs zien we direct in de onderbouw het gebruik van verbanden in opgaven als:

  • het vergelijken van twee abonnementen op toegang tot een dierentuin
  • de tabel met twee kolommen gegevens
  • de grafiek als visualisering van het verband
  • de (woord)formule met twee of meer variabelen.

Deze opgaven worden nog beschouwd als onderdeel van rekenvaardigheden. Dit is overigens een geleidelijke overgang naar de meer formelere algebra met het herleiden van algebraïsche expressies en de algoritmen voor het algebraïsch oplossen van vergelijkingen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE