Vadiwulo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

vadiwulo_klein.jpg Vakdidactici Wiskunde Universitaire Lerarenopleidingen, een periodiek overleg tussen universitaire opleiders eerste graad.

Achtergrond

Vadiwulo is een groep van lerarenopleiders wiskunde, in principe verbonden aan een universitaire lerarenopleiders, maar er is ook samenwerking met hbo-instellingen waar een eerstegraads lerarenopleiding wordt aangeboden. Het gaat om een groep van ongeveer 12 tot 15 lerarenopleiders van o.a. de RUG, UvA, VU, RU, RUL, UU en de 3 TU's. Vanuit het HBO zijn actief de HU, HvA, Fontys en de HAN.

Onderzoek 2015-2016

In het voorjaar van 2015 wordt het idee gelanceerd om samen onderwijs te ontwikkelen en bij elkaar te kijken hoe dat onderwijs dan uitpakt. Dit heeft geleid tot de volgende afspraak, waarbij koppels van instellingen aan het werk gaan, enigszins geïnspireerd door de principes van de Lesson Study, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Lesson Study Light, in principe wel volgens de stappen:

  • Fase 1 Formuleren van een praktijkvraag en leerdoel(en)
  • Fase 2 Ontwerpen van de onderzoeksles en de studie
  • Fase 3 Uitvoeren, observeren en evalueren van de les
  • Fase 4 Reflecteren, reviseren en eventueel opnieuw uitvoeren, observeren en evalueren
  • Fase 5 Documenteren van de Lesson Study en delen van de kennis

Te verwachten resultaten: mei 2016.

Instellingen vak onderwerpen achtergrond looptijd
HAN/HvA/UvA vakdidactiek wiskunde structuur, samenhang en ambiguïteit o.a. artikelen van Sfard, Skinner, Tall. 20-11 tot 21-5
RU/UT vakdidactiek wiskunde telproblemen/combinatoriek o.a. Batanero, Navarro-Pelayo en Godino, Eizenberg en Zaslavsky, 2004; Fischbein en Grossman, 1997; Lockwood, 2011; emergent modeling Gravemeijer, 1999; niveaus van attendering, Mason, 2004;groei in het wiskundig denken, Tall, 2013 17-11 tot 21-5
UU/HU schoolwiskunde (hu)/Vakdidactiek 2 (uu) visie op wiskundeonderwijs 4-11 tot 21-5

Handboek Vakdidactiek Wiskunde

Deze groep van universitaire vakdidactici werkt 2007-2009 (in het kader van ELWIeR) aan een Handboek Vakdidactiek Wiskunde. Hier is sprake van aanbod en behoefte tegelijk, want enerzijds is er kennis en een discussieforum aanwezig, anderzijds ontbreekt het aan voldoende schrijftijd. Bij de eerder geschetste veranderingen in het onderwijs is aan een dergelijk 'boek' grote behoefte, als naslagwerk voor zittende docenten maar vooral als studiemateriaal voor de toekomstige leraren.

Toelatingseisen eerstegraads lerarenopleiding

Wat zijn de vakeisen voor universitair opgeleide eerstegraads docenten? Het ICL heeft voor alle vakken, dus ook voor wiskunde, vaktoelatingseisen in overleg met de vakdidactici geformaliseerd. Gepoogd is een document op te stellen dat eenvoudig te hanteren is en voor alle vakken vergelijkbaar format heeft.

Zie: http://www.vsnu.nl/web/show/id=101771/langid=43 (onder vakinhoudelijk masterniveau)

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20151013, onderzoek ('lesson study') toegevoegd
  • 20081028, handboek informatie toegevoegd
  • 20080130, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE