VVVO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Platform VVVO is een overkoepelende vereniging van de vakinhoudelijke verenigingen in het voortgezet onderwijs en fungeert als gezamenlijke spreekbuis en aanspreekpunt. De invloed van de vakverenigingen versterken, daar gaat het om. Dit geldt alleen voor vakoverstijgende zaken. Vakspecifieke belangen worden door de vakinhoudelijke verengingen zelf behartigd.

Regelmatig zit het Platform VVVO aan tafel bij het Ministerie van OCW, bijvoorbeeld over de herziening van de basisvorming, integratie van vakken in het vmbo en examenprogramma's havo/vwo. Het dagelijks bestuur van het Platform voert gesprekken met het Adviespunt Tweede fase, projectbegeleiding vmbo, de Onderwijsbonden, Q5 en de VVO. Leden van het dagelijks bestuur van het Platform zijn vertegenwoordigd in de Begeleidingcommissie Tweede fase en het bestuur van Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). SBL werkt aan het zichtbaar maken van de professionaliteit van de mensen die in het onderwijs werken. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van kwaliteitsnormen vóór en dóór leraren, in een beschrijving van hun bekwaamheden. Reden om als vakverenigingen het werk van SBL niet alleen nauwlettend te volgen, maar ook bijdragen te leveren, bijvoorbeeld bij het formuleren van vakdidactische bekwaamheden. Docenten VO in het Landelijke Platform Beroepen in het Onderwijs zijn benoemd op voordracht van Platform VVVO.

Podia genoeg dus, om daadwerkelijk de gezamenlijke stem van de vakinhoudelijke verenigingen te laten horen. U kunt ons werk steunen door lid te worden van een of meer van de vakverenigingen. Bij Verenigingen vindt u informatie over de verenigingen van alle vakken.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE