Transfer

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Transfer (english) * intern

Inhoud

Algemeen

Het gaat hier specifiek om kennis die vaak in schoolse (educatieve) setting wordt geleerd en vervolgens in toepassingssituaties (werkvloer, burgerschap) gebruikt moet worden.

We citeren Pea (1987): "Transfer of knowledge is a multifaceted problem at the core of learning. Knowledge transfer is not only an individual achievement but a cultural problem, encompassing the study of history. And education is the attempt to transfer knowledge from the culture to the individual. [..] The question of knowledge 'transfer' is typically portrayed as one-directional: How can knowledge acquired in formal education be transferred appropriately to everydag life and work situations? What is lamented is common evidence from the workplace, home, community, and from educators' reports, that wisdom acquired in formal education is not applied outside schooling".

Zie ook Steen 2003.

Het omgekeerde is natuurlijk ook een transfer-issue: Hoe zorg je ervoor dat 'common sense' gebruikt wordt in de lessen op een efficiente manier?

Het gebruik van contexten (dat onder andere door de voorstanders van realistisch reken-wiskundeonderwijs wordt benadrukt) zou wellicht de transfer kunnen bevorderen.

Transfer en werkplekleren

Een traditioneel 'probleemgebied' voor transfer. De theoretische kennis uit bijvoorbeeld het wiskundeonderwijs lijkt zeer moeizaam te verbinden met de handelingen/vaardigheden op de werkvloer. Voor meer achtergrond:

Transfer en gamebased learning

Onderzoekers kijken naar de transfer-problemen die bestaan tussen het spelen van spellen (onder andere computer games) en het gebruiken van de opgedane ervaringen in andere settings (werk, etcetera).

Interessant standpunt van O Suilleabhain (2008):

"Despite such promising indications, empirical data, where it exists, fails to establish the 'transfer power' of games. One reason may lie in the fact that many of the experiments carried out to study learning transfer – and/or just plain learning – from games are based on a 'one-shot', 'in vitro' approach similar to that taken in many classic transfer experiments"

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE