TienVeertien

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf TienVeertien (Algemeen))
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

TienVeertien is een inmiddels afgesloten project van het Freudenthal instituut.

 • Doel van het project: onderzoeken van de mogelijkheden om interactief, probleem georiënteerd reken-wiskundeonderwijs te realiseren.
 • Doelgroep: leerkrachten en leerlingen in groep 7 en 8 po en klas 1 en 2 vo; onderzoekers en begeleiders.
 • Inhoud: in het project is samengewerkt met leraren van groep 7 en 8 van de basisschool en met docenten van de klassen 1 en 2 uit het voortgezet onderwijs. Gezocht is naar manieren van lesgeven die recht doen aan de principes van het realistisch reken-wiskundeonderwijs.
 • Materiaal: in het kader van 10-14 zijn lessen ontwikkeld en uitgeprobeerd.
 • Medewerkers: Frans van Galen, Corine van den Boer, Mieke Abels, Lia Oosterwaal, Barbara van Amerom.
 • Het project is uitgevoerd in de periode 2007-2009.


Achtergrond

TienVeertien onderzocht de onderwijspraktijk van realistisch reken-wiskundeonderwijs (RME) in de groepen 7/8 van de basisschool en klas 1/2 van het voortgezet onderwijs. Een drietal vragen diende als leidraad:

 1. De eerste vraag was of de idealen van realistisch reken-wiskundeonderwijs realiseerbaar zijn. Is RME realiseerbaar in de praktijk? We zien op de scholen voortdurend lessen waar de leraar uitlegt en de leerlingen luisteren, in plaats van dat leerlingen zelf uitzoeken hoe iets zit.
 2. De tweede vraag daarbij was hoe zulk onderwijs tot stand kan komen. Ook als we werken met leraren die de kernideeën van realistisch reken-wiskundeonderwijs (interactief, probleemgeoriënteerd reken/wiskundeonderwijs) met ons delen zal er een omslag in het onderwijs nodig zijn. Dit vraagt om een verandering bij zowel de leraar als bij de leerlingen.
 3. De derde vraag, tenslotte, was wat die idealen van RME inhouden. Zolang die idealen globaal beschreven worden is er consensus, maar wanneer het concreter wordt, bijvoorbeeld in wat verwacht wordt van leraren en leerlingen, dan blijken opvattingen al gauw uiteen te lopen.


Gepubliceerde artikelen en verwijzingen

 • RME
 • Galen, F. van & L. Oosterwaal. (2009). Lesgeven volgens het principe van geleid heruitvinden; het leerproces van een beginnende leerkracht. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk (Panama Post), 28 (3), 41-51.
 • Galen, F. van & L.Oosterwaal. (2009). Waarom is een spekkie zo zoet? Volgens Bartjens, 29 (2), 28-31.
 • Galen, F. van & L.Oosterwaal. (2009). Inzicht in Oppervlakte. Praxis Bulletin, 27 (2), 25-29.
 • Galen, F. van & L. Oosterwaal. (2010). Onderzoekend leren in de reken-wiskundeles. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk (Panama Post), 29 (2), 3-12.
 • Galen, F. van & L.Oosterwaal. (in voorbereiding, 2010). 'Lengte keer breedte' als eigen ontdekking; Een lessenserie over het berekenen van oppervlakte. Volgens Bartjens.
 • Lessenserie Oppervlakte.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE