TechYourFuture

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Expertisecentrum met de combinatie van kennis over β-promotie én een vve-ho onderwijsmodel waarbinnen latent aanwezig β-talent gescout
 • TechYourFuture onderzoekt hoe we het keuzemoment van jongeren zodanig kunnen raken dat ze een weloverwogen, structurele keuze maken voor een technische (vervolg)opleiding.

techyourfuture.jpg

Achtergrond

 • website, mei 2014

Binnen TechYourFuture worden drie onderzoeksthema’s uitgewerkt, die bepalend zijn voor bèta-promotie en de toename van bèta-afgestudeerden. De drie thema’s zijn:

 • Keuzeprocessen van leerlingen voor bèta en techniek;
 • Effectiviteit en duurzaamheid van bestaande praktijken;
 • Ontwerpen van nieuwe praktijken.

TechYourFuture wil het volgende mogelijk maken:

 • Kiezen voor techniek: door Wetenschap & Technologie (W&T) te promoten bij leerkrachten, jongeren en ouders.
 • Leren in techniek: door professionele ontwikkeling van leerkrachten en scholen mogelijk te maken bij het:
  • Ontwikkelen en uitvoeren van effectief en duurzaam W&T-onderwijs;
  • Ontwikkelen van goede ondersteunende leermaterialen voor W&T-onderwijs;
  • Effectieve begeleiding van jongeren in hun keuzeproces, in het bijzonder W&T;
  • Creëren van een effectieve en stimulerende W&T-onderwijs- en leeromgeving.
 • Werken in de techniek: door te zorgen voor tijdige en duurzame voorbereiding op de arbeidsmarkt en afstemming van verwachtingen tussen (toekomstige) werknemers en werkgevers in de techniek.

TechYourFuture stimuleert kenniscreatie, verbindt partijen door samen te werken en ontsluit expertise en succesvolle methoden.

Samenwerking met Het Centre of Expertise TechniekOnderwijs: een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente, Windesheim, het regionale vve, bo, vo en mbo, en het bedrijfsleven


TechYourFuture en Rekenen

Op de site is onder andere te vinden:

 • een link naar lesmateriaal (met video) over onderzoekend rekenen in groep 2 te vinden.
 • verslag van onderzoek 'Interesse voor bèta inzetten bij meten en meetkunde in de klas'
 • onderzoek Interesse voor bèta verbinden met gecijferdheid'


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE