Talentenkracht (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Talentenkracht)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • TalentenKracht is een onderzoekprogramma van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van wetenschap en techniek. Het is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling.
  • Fase 2: 2012-2015 - enkele aio-onderzoeken
  • Fase 1: 2006-2011

welcome.gif welcome.gif welcome.gif welcome.gif welcome.gif

Achtergrond

In januari 2006 is een onderzoeksproject naar de talenten van jonge kinderen gestart onder de naam Talentenkracht (groep van 7 universiteiten). Doel is een antwoord te vinden op de vraag welke talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar hebben, hoe talenten op verschillende gebieden onderling verweven zijn en op welke manier deze talenten verder ontwikkeld zouden kunnen worden. In het bijzonder: vertonen kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar talenten op gebieden als logisch nadenken, redeneren en ruimtelijk inzicht?

Aan het project werkt een interdisciplinaire groep wetenschappers mee op het gebied van de pedagogiek, (neuro en ontwikkelings)psychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving, om er enkele te noemen.

Satelliet Utrecht

 • Project Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut) 2006-2011
 • Doel: Talenten van jonge kinderen op het bèta-gebied in beeld te brengen.
 • Producten: Zie hieronder bij 'materialen', o.a. interviews met kinderen bij beta-taken, het 100-activiteitenboek en de 20-20-studie.

O.a. is gewerkt aan de '20-20 studie': 20 kinderen 20 jaar volgen in hun bèta-ontwikkeling. We hebben een groep van 20 kinderen: vier in Amsterdam, vier in Diever, vier in Berlicum, vier in Driehuis, twee dove kinderen in Zoetermeer en twee blinde kinderen in Rotterdam een aantal jaren gevolgd. Met de oudste kinderen hebben we zeven interviewronden gedaan. Vanaf de leeftijd van drie en een half tot zeven jaar: zeg maar een stukje peuterspeelzaal, de hele kleutertijd en dan groep 3 en een deel van groep 4.

Het gaat om interviews waarin taken worden uitgevoerd over zes clustergebieden: getallen, logica, meetkunde, lucht en luchtdruk, constructie en bouwen.

Materialen

Wensen voor vervolg

 • Extra videomateriaal beschikbaar maken (direct bruikbaar binnen de pabo, en op roc's).
 • Uitbreiding van de online versie van het 100-activiteiten boek. O.a. d.m.v. illustratie met interviews met kinderen.
 • Slotinterviews met de kinderen uit de 20-20 studie.


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20140418, update ivm elwier alert
 • 20130915, update ivm special ESM
 • 20081013, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE