Taalwijzer AKA

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Brochure over taal en taalbeleid voor de opleiding AKA
  • In opdracht van het Procesmanagement MBO 2010
  • Ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van Jacqueline de Maa van ITTA
  • periode van september 2008 tot en met februari 2009.

Achtergrond

  • uit de taalwijzer:

De opdracht spitste zich expliciet toe op het aanleren van taal binnen de mogelijkheden die voor de doelgroep binnen de AKA-opleidingen aanwezig zijn. Het taalonderwijs komt het meest tot zijn recht als het in directe relatie staat met de praktijk van de verschillende contexten, waarin de student leert en werkt. Aan deze integrale benadering wordt gedurende de beschrijving steeds de hand gehouden. Ook in de beoordeling van het niveau van de individuele student, moet deze benadering tot uiting komen. De beschrijving sluit aan bij de werkwijze die gehanteerd is bij de ontwikkeling van het (concept-)handboek cgo AKA (juni 2008). De werkgroep heeft met enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling van dit product. Steeds vanuit het principe dat de AKA-doelgroep in het kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in hun sociale leven, gebaat is bij het optimaal leren van de Nederlandse taal. Op deze manier zijn de studenten van de AKA-opleiding in staat zich te ontwikkelen tot volwaardig functionerende burgers die serieus worden genomen. De inhoud van deze Taalwijzer is door iedereen op eigen wijze te gebruiken. De formulieren fungeren als inspiratiebron en zijn voor eigen gebruik aan te passen.

De voorbeelden, zoals die door de werkgroep zijn verzameld, zijn er slechts enkele uit vele. We hebben een selectie gemaakt waarvan we hopen dat deze voldoende ideeën geeft voor verdere ontwikkeling.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE