Taal van procenten

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Procenten zijn lastig voor leerlingen. Procenten zijn bijzondere verhoudingen, de verhouding wordt namelijk bekeken 'op de honderd'. Door leerlingen aan het woord te laten als ze rekenen met procenten kunnen begrippen en essentiele inzichten aan bod komen zoals: 100% is het geheel, en met procenten kun je aangeven hoe groot een deel van een geheel is. Het hardop (ook schattend) rekenen met procenten helpt om inzicht te verwerven, leerlingen worden zo gedwongen explicit te maken wat ze denken en doen. Bij het werken in contexten houden ze zo het zicht op waar het over gaat.

Vaktaal en formuleringen bij Procenten

Kortingspercentagedit samengestelde begrip vereist soms een bespreking omdat er veel impliciete informatie in zit. De korting heeft betrekking op de prijs en het gaat om een korting uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke prijs. Als deze korting is afgetrokken van de oorspronkelijke prijs weet je de kortingsprijs.


Procent Het is belangrijk expliciet aandacht te besteden aan de oorsprong van het begrip procent. Het betekent letterlijk ‘per honderd’ of ‘op de honderd’. Leg ook een relatie met cent dat in het Frans honderd betekent. En licht toe dat onze eurocent zo heet omdat het een honderdste van een euro is.

Een procent is een soort verhouding, een standaard verhouding, zoveel per honderd. Dit maakt ook duidelijk waarom we vaak ‘naar de honderd’ rekenen.

Percentage Ook het verschil tussen procent en percentage verdient aandacht. Percentage zegt hoeveel procenten er zijn, het aantal procenten. Als je zegt ‘80%’ is het percentage 80. Bij een percentage wordt geen procentteken gebruikt.

Samenhang procenten, verhoudingen, breuken De samenhang tussen procenten,verhoudingen en breuken kan inzichtelijk worden door leerlingen formuleringen van de ene manier naar de andere te laten ‘vertalen’. Eén op de vier is ¼ , is 25%, is 0,25. Zo worden niet alleen de schriftelijke wiskundige representaties op met elkaar verband gebracht maar ook de manier waarop je die uitspreekt.

Wiskundetaal bij procenten (kennisbasis p.75)

In spreektaal verwijzen uitdrukkingen naar (de betekenis van) procenten, zoals honderd pro-cent inzet, ik voel me niet honderd procent, iets tweehonderd procent zeker weten. De formele rekentaal op de basisschool wordt bij procenten uitgebreid met begrippen als procent, percentage, rente en korting en het symbool %. De letterlijke betekenis van procent is ‘per honderd’ en heeft een historische achtergrond vanaf de vijfde eeuw voor Christus (Streefland, 1991; Parker & Leinhardt, 1995). Formele begrippen die niet allemaal tot de leerstof van de basisschool worden gerekend, maar die de startbekwame leerkracht wel beheerst, zijn bijvoorbeeld BTW, inflatie en promille.


Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE