Taal van kommagetallen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Kommagetallen zijn lastig en het kost tijd voor leerlingen om inzicht te krijgen in hun betekenis. Daarom is het cruciaal als leerlingen van meet af aan beseffen dat kommagetallen in wezen tiendelige breuken zijn die op een specifieke manier geschreven worden. Kennis van die tiendelige breuken is dan ook een voorwaarde voor de introductie van kommagetallen. Een goede inbedding van de kommagetallen in het redeneren met tiendelige breuken is daarom nodig. Hierbij is het uitspreken van kommagetallen als tiendelige breuken zowel door leraren als leerlingen een onmisbare fase. Dus het getal 0,8 uitspreken als: acht tiende. En het getal 5,38 uitspreken als: 5: vijf achtendertig honderdste, en 4,263 als: 4 tweehonderd drieënzestig duizendste.

Verder krijgen kommagetallen direct meer betekenis door aan te sluiten bij kennis die leerlingen hebben met kommagetallen als meetgetallen in de context van geld en lengtematen. Met behulp van de diverse maateenheden (dm,cm, mm enz.) uit het metriek stelsel kunnen de getallen achter de komma dan betekenis gegeven worden. Aandacht voor de juiste uitspraak van meetgetallen met een komma uitspreken bevordert inzicht in de betekenis van meetgetallen. Een leerling die 3,25 m uitspreekt als ‘3 komma 25 meter’ gebruikt een formulering waarvan het de vraag is of die ook betekenis heeft. Van ne leerling die zegt: ‘3 meter 25 ‘ is het niet geheel duidelijk of hij inzicht heeft in de betekenis van dit maatgetal. Maar een leerling die zegt ‘drie meter en 25 cm’ of ’drie en een kwart meter’ laat zien dat hij echt begrijpt wat dit getal betekent.

Bij het rekenen met kommagetallen is een relatie met breuken essentieel voor de begripsontwikkeling. Ook hier wordt inzicht bevorderd door kommagetallen als tiendelige breuken uit te spreken en bij voorkeur met meetgetallen te werken. Bij het vermenigvuldigen met kommagetallen is speciale aandacht nodig voor de relatie tussen ‘vermenigvuldigen’ en ‘een deel van iets nemen’.

Vaktaal en formuleringen bij Kommagetallen

Kommagetal/Decimaal getal/Decimale breuk Wat doorgaans met kommagetal wordt aangeduid kan ook decimaal getal of decimale breuk genoemd worden. In deze getallen staan voor de komma de hele getallen, de cijfers achter de komma noemen we decimalen. In het getal 5, 43 is 5 een heel getal en zijn 45 decimalen.

Samenhang kommagetallen, procenten, breuken De samenhang tussen procenten,verhoudingen en breuken kan inzichtelijk worden door leerlingen formuleringen van de ene manier naar de andere te laten ‘vertalen’. Eén op de vier is ¼ , is 25%, is 0,25. En: 2,5 is twee vijftiende, is 2 5/10

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE