TWIN

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* TWIN (english)

Inhoud

Algemeen

Techniek Wiskunde en Natuurkunde in het mto

Project van het Freudenthal instituut (en hogeschool van utrecht) van 1997 tot 2001.

Resulterend in een methode uitgegeven door ThiemeMeulenhoff voor wiskunde en natuurkunde in een zinvolle beroepscontext. TWIN is speciaal ontwikkeld voor het mbo, sector Techniek BOL niveau 4.

Aanleiding TWIN

Vanuit het TWIN-project zijn gedurende de eerste anderhalf jaar (1995-1996) de volgende zorgpunten gesignaleerd m.b.t. het onderwijs in wiskunde en natuurkunde:

  1. De mto-instromers hebben vaak niet het gewenste mavo D-niveau, maar het C-niveau of zelfs minder. Het verplichte basisprogramma voor wiskunde en natuurkunde blijkt daarom in de praktijk voor veel deelnemers niet haalbaar binnen de eerste drie semesters.
  2. De plannen voor het leerwegensysteem in het vmbo zullen voor de vakken wiskunde en natuurkunde tot gevolg hebben dat het eindniveau van deelnemers die de theoretische leerweg doorlopen hoogstens tot het huidige C-niveau zal reiken. Deelnemers die de gemengde leerweg volgen komen op een nog lager eindniveau uit. Beide leerwegen geven, volgens de plannen van de overheid, echter wel zonder meer toegang tot het mbo.
  3. De Landelijke Organen hebben bij de formulering van de kwalificaties weinig eenvormigheid laten zien bij het inpassen van de eindtermen en de bijbehorende SBU's voor de vakken wiskunde en natuurkunde.
  4. Door twee, onafhankelijk van elkaar opererende, commissies zijn eindtermen voor de basiskwalificatie resp. de doorstroomprogramma's geformuleerd. Geen van beide commissies heeft een uitspraak gedaan over het vierde semester, waarin ook onderwijs dient te worden verzorgd.
  5. De eindtermen wiskunde en natuurkunde van het doorstroomprogramma (SLO, 1996) zijn vanuit het veld, zowel het mto als het hto, zwaar bekritiseerd, met name t.a.v. de keuze van de onderwerpen. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de recente ontwikkelingen op ICT-gebied en op het gebied van zelfstandig leren niet verwerkt zijn in deze generatie eindtermen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE