TULE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

De tussendoelen en de leerlijnen (TULE) zijn uitwerkingen van de derde generatie kerndoelen (2006).

Achtergrond

Het zijn handreikingen aan leraren, maar ook aan studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn. De handreikingen hebben betrekking op het hanteerbaar maken van de kerndoelen in de hele basisschool.

De 'nieuwe' kerndoelen (2006) zijn vanaf het schooljaar 2008/2009 van kracht voor alle leerjaren in het basisonderwijs.

Binnen de programma-eenheid Primair onderwijs, heeft SLO in opdracht van OCW voor deze 'nieuwe' kerndoelen uitwerkingen gemaakt in de vorm van tussendoelen en leerlijnen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE