TAL

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Typering: project
  • Titel: Tussendoelen annex leerlijnen (TAL)
  • Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs en ouders.
  • Doel: Het doel van het project was leerlijnen te beschrijven voor het vak rekenen-wiskunde op de basisschool. In deze leerlijnbeschrijvingen zijn tussendoelen voor de verschillende leerjaren opgenomen. De tussendoelen vormen een verdere uitwerking en aanvulling van de kerndoelen voor rekenen-wiskunde.

Achtergrond

Dit project liep van 1997 tot 2003 en werd uitgevoerd door Freudenthal Instituut en SLO, met medewerking van het CED te Rotterdam. De leerlijnbeschrijvingen worden uitgegeven in boekvorm en gaan vergezeld van een cd-rom met videofragmenten van leerlinggedrag en onderwijsactiviteiten.

  • In het eerste projectjaar van het TAL-project (1997-1998) is gewerkt aan de leerlijn hele getallen voor de onderbouw van de basisschool (groep 1 tot en met 4). Deze leerlijnbeschrijving met cd-rom is in oktober 1998 gereed gekomen.
  • In het tweede projectjaar van TAL (1998-1999) is de leerlijn hele getallen voortgezet voor de bovenbouw van de basisschool (groep 5 tot en met 8).
  • In het derde projectjaar (1999-2000) is gewerkt aan de afronding van de bovenbouwleerlijn hele getallen.
  • In 2002 is ook het NWO/BOPO-onderzoek naar de formatieve evaluatie afgerond van de TAL-leerlijn voor het rekenen met hele getallen in de onderbouw van de basisschool.

Publicaties

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE