Strookmodel

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Strook)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Wanneer men een strook gebruikt om de brug te kunnen slaan tussen contexten en de bijbehorende formele wiskundige leerstof, dan spreekt men van een strookmodel.
  • De breukenstrook en de procentenstrook zijn voorbeelden van het strookmodel.
  • Het strookmodel is een van de oudste modellen
  • De strook is een van de modellen die in realistisch rekenen-wiskunde & didactiek goed gebruikt kan worden om de kinderen in de gelegenheid te stellen de brug te slaan tussen contexten, intuïtieve noties en informele aanpakken en de formele wiskundige leerstof.

Achtergrond

De strook heeft nauwe relaties met de getallenlijn, een ander veelvuldig gebruikt model, en kent alle eigenschappen die de getallenlijn ook heeft. De strook heeft naast een lengte (zoals de getallenlijn) ook een dikte. Dat biedt de mogelijkheid aan de bovenkant van de strook andersoortige getallen en grootheden neer te zetten dan aan de onderkant, zij het dat bovenkant en onderkant aan elkaar gekoppeld zijn. Voorbeelden van dergelijke stroken zijn de breukenstrook en de procentenstrook.

Een niveauverhoging ontstaat, wanneer men de dikte van de strook laat verdwijnen. Dan ontstaat een getallenlijn met onder en boven verschillende getallen of grootheden. In dat geval spreekt men ook wel van een dubbele getallenlijn. Natuurlijk kan een strook ook goed gebruikt worden om een lengte te meten. In dat geval spreekt men ook wel van een meetstrook. Merk op dat in dit geval de dikte van de strook geen fundamentele rol speelt bij het meten (om de lengte te bepalen bepaalt men alleen maar hoe vaak de strook in de te meten lengte past).

De kinderen moeten zelf de stroken uitknippen, en bijvoorbeeld helen proberen te leggen. Ook kun je de breuken vergelijken in lengte dus in grootte.


Voorbeelden

Afbeelding:Image005.jpg

De volgende procentensom kan duidelijk gevisualiseerd worden met het strookmodel: 'een sms-bundel kost € 15,- inclusief 20% BTW'.

Hoeveel bedraagt de kale prijs?

Afbeelding:Image012.jpg

Ook een operatie met breuken is te visualiseren met het strookmodel, Bijvoorbeeld de volgende deling:

1 \frac{1}{2}  :  \frac{1}{3}  = omdat het strookje 1/3 precies 4½ keer past in de eigenlijke strook is het antwoord 4½ Afbeelding:Image014.jpg

Kennisbasis pabo

Het strookmodel ondersteunt de begripsvorming en is te relateren aan de verschijningsvorm deel van een totaal. kan worden gerelateerd aan de verschijningsvorm toename en afname. Op de strook kunnen de absolute gegevens en de relatieve percentages tegelijk worden weergegeven, in relatie tot elkaar. Dit geldt ook voor percentages hoger dan 100. Het strookmodel kan worden verbonden met passende betekenisverlenende contexten bij procenten, zoals het balkje op de computer dat geleidelijk gevuld raakt bij het downloaden van een bestand of programma.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE