Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Stichting_Samenwerking_Beroepsonderwijs_Bedrijfsleven (english)

Inhoud

Algemeen

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs vormen de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Samen werken ze aan thema’s als kwalificatiestructuur, examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod. Daarmee optimaliseert SBB de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Met als doel: voldoende en deskundige vakmensen.

Achtergrond

Startbijeenkomst op 26-3-2012.

 • SBB-voorzitter Jan van Zijl benadrukte dat samenwerking in SBB verband leidt tot minder versnipperde adviezen en een optimale aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven; het bovensectorale belang wordt gediend. En dat SBB bovenal alleen nuttige adviezen opstelt: 'necessary to do' en niet 'nice to do'.
 • SBB-vicevoorzitter Michaël van Stralen noemde het bijzonder dat er binnen SBB cohesie is ontstaan tussen twee werelden. Dit moet leiden tot een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: “We doen het mét elkaar” een absolute winst ten opzichte van 3 jaar geleden.
 • Directeur BVE van OCW Jeannette Noordijk sprak met waardering over de inhoud van de adviezen en het tempo waarin deze tot stand zijn gekomen.

Partners

Vertegenwoordigd in het algemeen en/of dagelijks bestuur van SBB:

 • MBO Raad (algemeen en dagelijks bestuur)
 • AOC Raad (algemeen bestuur)
 • AOb namens alle onderwijsvakbonden (algemeen bestuur)
 • NRTO (algemeen bestuur)
 • MKB-Nederland (algemeen en dagelijks bestuur)
 • VNO-NCW (algemeen bestuur)
 • FNV Vakcentrale (algemeen en dagelijks bestuur)
 • CNV Vakcentrale (algemeen bestuur)
 • FNV Jong (algemeen bestuur)
 • LTO Nederland (algemeen bestuur)
 • MHP (plaatsvervangend lid algemeen bestuur)
 • Kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven (vh verenigd in Colo)

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE