Steunpunt Basisvaardigheden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Steunpunt taal en rekenen ve)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Steunpunt voor taal en rekenen in de volwasseneneducatie
  • Gevestigd te Ede

Achtergrond

  • website, januari 2015

Op 1 januari 2012 is het Steunpunt Volwasseneneducatie gestart met de uitvoering van zijn taken binnen het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015. Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van opbouw en oriëntatie. Het Steunpunt volwasseneneducatie heeft zich geprofileerd als vraagbaak voor een breed publiek van onderwijsinstellingen (al dan niet bekostigd), welzijnsinstellingen en gemeenten rondom de wijzigingen in de wet- en regelgeving. De samenwerking met partners in het veld van laaggeletterdheid heeft een goede basis.

De niveaus 1F en 2F van het Referentiekader taal en rekenen vormen sinds 1 januari 2013 ook voor de volwasseneneducatie de vastgestelde standaard voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen. De eindtermen Nederlandse taal en rekenen die al enkele jaren wettelijk waren vastgesteld voor het initieel onderwijs zijn hiertoe in 2012 uitgewerkt op een wijze die passend is voor het leven en leren van volwassenen. Voor digitale vaardigheden zijn eindtermen uitgewerkt gerelateerd aan de standaarden en eindtermen voor de educatie-opleidingen Nederlandse taal en rekenen. In 2013 heeft het Steunpunt ve ook een Handreiking voor docenten opgeleverd bij de Standaarden en Eindtermen.

Nieuwe ontwikkelingen in 2012 zoals de val van het kabinet en de herverdelings-effecten van het budget voor educatie brachten grote onzekerheid met zich mee voor de sector. Een verkenning van mogelijke ontwikkelrichtingen voor de sector is eind 2012 opgeleverd. In 2013 volgde daarop het voorgenomen besluit van de minister om per 2015 de bekostigingsvoorwaarden voor de educatie te wijzigen (gemeenten krijgen meer beleidsvrijheid en worden niet langer verplicht gesteld het budget bij roc’s te besteden).

Het Steunpunt speelt in op deze nieuwe ontwikkelingen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE