Steunpunt taal en rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Het steunpunt taal en rekenen (van MBO 2010) is bedoeld voor docenten, management en beleidsmedewerkers binnen de instellingen die het taal- en rekenbeleid handen en voeten geven.

Achtergrond

Het steunpunt is uitdrukkelijk bedoeld als dienstverlening aan instellingen en richt zich op activiteiten zoals:

  • stimuleren van het delen van kennis over bijvoorbeeld instrumentontwikkeling, deskundigheidsbevordering
  • inzichtelijk maken van het aanbod aan producten en diensten op het gebied van taal en rekenen van diverse commerciele en semi-commerciele ondersteuningsinstellingen
  • als communicatieplatform fungeren om instellingen op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de vaststelling van het referentiekader, diagnostische toetsen, centrale examinering en kaderstellende instrumenten voor schoolexamens.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20081227, wikiteam (n.a.v. brief OCW, BVE/2008/88699, 22-12-2008)
Persoonlijke instellingen
GOOGLE