Specifieke reken-wiskundige kennis van de basisschoolleraar

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In de kennisbasistoets die vanaf 2013 landelijk wordt afgenomen betreft 30% van de vragen het onderdeel ‘specifieke reken-wiskundige kennis van de basisschoolleraar’. Pabo-docenten die hun studenten op deze toets moeten voorbereiden hebben geen concreet beeld van dit onderdeel. Welke doelen moeten ze op dit gebied bereiken? De kennisbasis zelf geeft onvoldoende antwoord. De vragen van de landelijke toets zijn niet beschikbaar. Wat moeten studenten op dit kennisgebied leren? En vervolgens: Hoe kunnen ze dat leren?

Onderzoeksvragen

De specifieke reken-wiskundige kennis van de basisschoolleraar wordt door Amerikaanse onderzoekers (Ball e.a.) Specialized Content Knowledge genoemd, afgekort SCK. Hierna wordt voor specifieke reken-wiskundige kennis van de basisschoolleraar ook de afkorting SCK gebruikt.

 • 1. Wat is SCK?

Welke kenmerken en competenties vertoont een leraar basisonderwijs als hij voldoende SCK voor rekenen-wiskunde bezit?

 • 2. Wat is effectieve manier om SCK bij studenten te ontwikkelen?

Onderzoeksopzet

Opzet met betrekking tot onderzoeksvraag 1:

 • Literatuurstudie Wat is er over SCK te vinden in:
  1. de Kennisbasis rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding basisonderwijs;
  2. publicaties van de samenstellers van de landelijke kennisbasistoets;
  3. overige bronnen.
 • Expertmeetings

De opbrengst van de literatuurstudie, dat wil zeggen de kenmerken van SCK, wordt voorgelegd aan vier groepen pabo-docenten. Door middel van discussie en overleg wordt gestreefd naar concensus betreffende een kenmerkenlijst van SCK, geformuleerd in termen van opleidingsdoelen.


Opzet met betrekking tot onderzoeksvraag 2:

 • Praktijkonderzoek.

Pabodocenten doen ervaring op met ontwikkeling van SCK van hun studenten door deze studenten systematisch diepgaand te laten reflecteren op leerlingenwerk aan de hand van een reflectieformat. Verschillende kenmerken van SCK spelen tijdens die reflectie op leerlingenwerk een rol. Na afloop evalueren docenten en studenten. Zij stellen vast of deze aanpak motiverend, goed op niveau en effectief is. Enkele bijeenkomsten worden door de onderzoeker geobserveerd.

Eerste bevindingen

Tijdens vier discussiesessies hebben in totaal 67 pabo-docenten zich gebogen over de kenmerkenlijst van SCK. Er werd consensus bereikt over een lijst van 9 kenmerken van SCK. Een tiental pabodocenten heeft zich aangemeld voor het praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van SCK op de pabo.

Presentaties

 • 25 oktober 2011 workshop met de sectie rekenen-wiskunde van de Hogeschool Utrecht, pabo locatie Amersfoort;
 • 11 november 2011 workshop tijdens de opleidersdag in Utrecht;
 • 8 december 2011 workshop met de Panama Opleidersgroep in Utrecht;
 • 19 januari 2012 workshop tijdens de Panamaconferentie in Noordwijkerhout;
 • 7 februari 2012 korte presentatie tijdens de Velon/Velov-conferentie in Antwerpen;
 • Juli 2012 korte presentatie tijdens de ICME-conferentie in Seoul.

Twee artikelen zijn in voorbereiding.

Verwijzingen

 • Ball, D. L. (1990). The mathematical understanding that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90(4), 449–466.
 • Ball, D.L., Hill, H.C. & Rowan, B. (2005). Effects of teachers’ mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406.
 • Ball, D. L., Thames, M. H. and Phelps, G. (2008a). refworks.jpg Content knowledge for teaching: What makes it special?. Journal of Teacher Education, 59, 389-407
 • Ball, D.L. & Hill, H.C. (2008b). Learning mathematics for teaching. Mathematical knowledge for teaching (MKT) measures, mathematics released items.
 • ELWIeR
 • Garssen, F. (2006). Gecijferdheid: Vraag jezelf eens wat af? Reken-Wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25(4), 1-7.
 • Gecijferdheid
 • Hill, H., Ball, D., & Shilling, S. (2004). Developing measures of Teachers Mathematics Knowledge for Teaching. Elementary School Journal, 105, 11-30.
 • Hill, H.C. & Ball, D.L. (2009). The curious – and crucial – case of mathematical knowledge for teaching, Kappan, 68-71.
 • Keijzer, R. (2011). Toetsing Kennisbasis. Reken-Wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(1), 16-27.
 • Kennisbasis
 • Kool, M. (2011). Borging van de kennisbasis rekenen-wiskunde op de pabo. Reken-Wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30(1), 28-32.
 • Kool, M. (2009). refworks.jpg Professionele wiskundekennis van de basisschoolleraar (In R. Keijzer and V. Jonker (Eds.), Over de muurtjes kijken. Verslag twee jaar ELWIeR Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen (Freudenthal instituut).
 • Lectoraat gecijferdheid
 • National Mathematics Advisory Panel. (2008). Foundations for success: The final report of the National Mathematics Advisory Panel. Washington: U.S. Department of Education.
 • Oonk, W. & De Goeij, E. (2006). Wiskundige attitudevorming. Reken-Wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25(4), 37-39.
 • Pedagogical Content Knowledge
 • Professionele gecijferdheid op de pabo
 • Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1-22.
 • Thames, M.H. & Ball, D.L. (2010). What math knowledge does teaching require? Teaching children mathematics, 17(4), 220-229.
 • Van Zanten, M., Barth, F., Faarts, J., Van Gool, A. and Keijzer, R. (2009). refworks.jpg Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs. Utrecht/Den Haag: ELWIeR/Panama, HBO raad
 • Werkgroep Toetsing Kennisbasis. (2011). Syllabus toetsing kennisbasis.

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE