Sonate

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • SONaTe (samenhangend onderwijs in natuur en techniek)
  • 2000-2003
  • Opvolging in i.a. Salvo

Achtergrond

Dit project beoogt grenzen tussen disciplinaire contexten te overbruggen en zo ononderbroken leerlijnen te bevorderen. Daarbij staat de transfer van beoogde disciplinaire leeropbrengsten centraal. De bedoeling is dat leerlingen inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende disciplines. Zowel organisatorisch als inhoudelijk moet samenhangend onderwijs vorm gegeven worden.

Met de invoering van de tweede fase is het in principe mogelijk geworden meer samenhang aan te brengen tussen de bètavakken omdat deze in de natuurprofielen gecombineerd gegeven worden. In de praktijk blijken de mogelijkheden om met name inhoudelijke samenhang aan te brengen echter nog niet optimaal benut te worden.

Het is niet zonder meer duidelijk hoe samenhang in het onderwijs kan worden bereikt. Er zijn scholen die met succes onderwijsactiviteiten ontplooien die (onder andere) zijn gericht op het vergroten van de samenhang tussen verschillende vakken. Het in kaart brengen van deze praktijkervaringen kan een bron van inspiratie en informatie vormen voor andere scholen in het voortgezet onderwijs. De ervaringen met samenhangend onderwijs zijn dan ook geanalyseerd op de bruikbaarheid voor andere scholen in het eerste deelproject.

Uit de analyse van reeds bestaande praktijkervaringen met samenhangend onderwijs is gebleken dat de inhoudelijke samenhang een witte vlek is. Na een eerste onderzoek is de aandacht dan ook gericht op analyse van de inhoudelijke samenhang. Deze analyses hebben een basis gelegd voor vervolgactiviteiten waarin lesvoorbeelden worden ontwikkeld en uitgetest op scholen.

Historie

Het SONaTe-project was een project van het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (CD-β) van de Universiteit Utrecht in opdracht van de Stichting Axis. De stichting Axis en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ondersteunden het project. Het project voor havo en vwo is in september 2001 van start gegaan en geëindigd in september 2004.

Vanaf het begin van dit project is samengewerkt met scholen die samenhangend onderwijs in de natuurprofielen willen bevorderen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE