Sociaal-constructivistische leertheorie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

In de sociaal-constructivistische leertheorie wordt ervan uitgegaan dat leerlingen hun eigen kennis tot stand brengen (construeren) en in het bijzonder door het communiceren met anderen. Het is dus niet de leraar die zijn kennis in de hoofden van de kinderen overplant, zoals vaak in schoolklassen wordt gesuggereerd, maar de kinderen doen het zelf. Binnen het sociaal-constructivisme zijn met elkaar leren en samen leren met de leraar wezenlijke elementen bij het construeren en verwerven van kennis. Leren wordt opgevat als het onderhandelen over (individuele) betekenissen; het leren is een sociale activiteit met onder andere als doel samen proberen te reconstrueren hoe een idee ontstond. Een en ander heeft tot gevolg dat het van belang is met elkaar af te spreken hoe er over wiskundige problemen wordt gesproken. In de literatuur wordt naast sociaal-constructivisme ook wel van socio-constructivisme gesproken. In het algemeen wordt hiermee ongeveer hetzelfde bedoeld.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE