Sleutelcompetenties bij onderwijs aan ZML'ers

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek (2007-2009) door Windesheim uitgevoerd in ELWIeR-verband.
  • Volledige titel: Sleutelcompetenties voor betekenisvol reken-wiskundeonderwijs aan ZML'ers.
  • Publicatie: zie Verwijzingen

In het kleinschalige praktijkonderzoek is onderzocht welke effectieve leerkrachtstijlen en leerarrangementen een bijdrage kunnen leveren aan zinvol en uitdagend reken-wiskundeonderwijs aan ZML-leerlingen in de leeftijd van 6 – 12 jaar. In het onderzoek is een koppeling gemaakt tussen leerkrachtstijlen & leerarrangementen en competenties voor leerkrachten. Uit het onderzoek blijkt dat opleidingen bij het opleiden van ZML-leerkrachten bij reken-wiskundeonderwijs aan ZML-leerlingen van 6 – 12 jaar zich vooral kunnen focussen op de leerkrachtcompetenties orthodidactisch, orthopedagogisch en reflectie & ontwikkeling. Deze drie competenties blijken voor de ZML-leerkracht sleutelcompetenties te zijn.

Achtergrond

In 2006 en 2007 werd een Ontwikkelproject ZML Rekenonderwijs 4 – 20 jarigen uitgevoerd (FISME, SLO en CED over rekenonderwijs aan ZML Leerlingen, zie ook Rekenboog). Op curriculum- en vakdidactisch niveau zijn in dat project grote stappen gezet.

Met de nieuwe visie op onderwijs (passend onderwijs) is de noodzaak aanwezig om leerkrachten bij het rekenonderwijs op communicatie/interpersoonlijk niveau voor te bereiden op deze situatie. De competentieprofielen Speciale Onderwijszorg (WOSO & SBL, 2004, Bekwaam en Speciaal, Apeldoorn: Garant) bieden aanknopingspunten om leerkrachten hiervoor toe te rusten. Uit praktijkervaringen blijkt dat leerkrachten behoefte hebben aan coaching op leerkrachtgedrag bij Rekenonderwijs aan zeer moeilijk lerenden.

Doelstelling onderzoek

Onderzoeken welke leerkrachtstijlen en leerarrangementen effectief zijn bij het reken-wiskundeonderwijs aan ZML-leerlingen in de leeftijd van 6 - 12 jaar.

Inlichtingen en eindverslag: Henk Logtenberg

Resultaten

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20090429, publicatie in elwier conferentieboek
  • 20081011, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE