Semiotiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Semiotics (english)

Inhoud

Algemeen

Semiotiek is de studie van tekens en tekensystemen. De semiotiek bestudeert naast tekensystemen die door de mens worden gebruikt ook tekensystemen die door bijvoorbeeld dieren worden gebruikt, of die door mogelijke buitenaardse wezens eventueel worden gebruikt.

Iedereen heeft wel te maken met grafieken, symbolen, diagrammen omdat de wiskunde nu eenmaal met deze hulpmiddelen wordt gerepresenteerd. Het bestuderen van leerprocessen vindt dus altijd plaats in relatie tot dergelijke representaties, en semiotiek als de leer van tekens en betekenis kan daarbij behulpzaam zijn. Soms wordt de semiotiek van De Saussure en Lacan (bijv chains of signification) gebruikt, maar Arthur schrijft in zijn proefschrift dat die leer voor de wiskunde niet zo geschikt is. Veel beter werkt die van Peirce [spreek uit "purse"].

Semiotic domain

Dit is een klein gebied van 'menselijk kunnen' (beroep, sport, spel) waarbij mensen 'dezelfde taal' spreken. De tekens die gebruikt worden krijgen een specifieke betekenis. We lezen hierover bij Gee (2003):

Mastering a semiotic domain means joining an affinity group, even if only as an beginner or 'apprentice'

Binnen het domein spreken mensen dezelfde taal. In zekere zin doet dit denken aan situated learning (Lave and Wenger, 1991), Community of practice, en de Magic circle (ivm games).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE