Semi-formele fase

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De semi-formele fase is die fase uit leergangen voor rekenen en wiskunde waarin de noodzakelijke inzichten en vaardigheden (probleemoplossend) verworven worden. Het kale rekenen komt steeds meer in zicht. Aan deze fase gaan de contextfase en de modelfase vooraf. De formele fase en de toepassings- en oefenfase sluiten deze leergangen af. Overigens ontwikkelen kinderen zich lang niet altijd langs deze (theoretische en ogenschijnlijk lineaire) lijn. Soms maken zij vanuit een context een uitstapje naar het toepassen en oefenen van getalrelaties alvorens de context te abstraheren tot een model. Bij de leergangen voor meten en meetkunde blijkt de ontwikkeling van de leerprocessen bij de kinderen grilliger en veel minder voorspelbaar te verlopen dan hierboven wordt gesuggereerd. Bovenstaande genoemde fasen betreffen vooral die leergangen waarin het rekenen met getallen centraal staat (bijvoorbeeld het rekenen tot 20, het rekenen tot 100, de breuken enz.)

Verwijzingen

  • Gids voor rekenen en wiskunde

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE