Semantisch zoeken

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Project, opdrachtgever OCW
 • Werktitel: ELSje ('Educational Linked Scape')
 • Partners: Kennisnet, Expertisecentrum Nederlands, FI, (SLO)
 • Doel: uitzoeken of er een 'semantische zoekmachine' gebouwd kan worden om het terugvinden van online leerobjecten te vereenvoudigen en te verrijken door het in beeld brengen van vakdidactische relaties tussen begrippen/zoekwoorden (onder andere rekening houdend met het begrippenkader van het Referentiekader Rekenen).
 • looptijd: 1-1-2011 tot 1-6-2011


Achtergrond

doel:

 • het concept leerlijn als kapstok gebruiken voor het vinden van leerobjecten (in bijv. Wikiwijs)
 • verbinden van zoekstrategieën en zoektermen van de leraar zelf aan het Referentiekader Taal en Rekenen


uitwerking:

 • Neem het referentiekader Taal en Rekenen
 • Neem de kennisbasis van de pabo voor Taal en Rekenen
 • Neem de doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen
 • Neem de verzameling van leerobjecten die momenteel gebruikt wordt (o.a. uit Edurep)

Maak verbinding tussen deze vier onderdelen door 'semantische' verbindingen te leggen (in een 'triple store'). Doe dit voor zowel taal als rekenen

Produkten najaar 2011

Kern

Overig

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20111211, produkten bijgeplaatst
 • 20110302, eerste prototype (ELS)
Persoonlijke instellingen
GOOGLE