School Aan Zet

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

School aan Zet is een programma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en deelt goede voorbeelden, instrumenten en kennis voor het primair onderwijs (inclusief sbo) en het voortgezet onderwijs (inclusief voortgezet speciaal onderwijs). Alle informatie is gekoppeld aan de zes thema’s van School aan Zet onderverdeeld in basis thema's en verdiepende thema's.

Basis thema's:

  • Opbrengstgericht werken
  • HRM/Lerende organisatie

Verdiepende thema’s :

  • Taal, lezen en rekenen
  • Omgaan met verschillen
  • Excellentie & Hoogbegaafdheid
  • Wetenschap en Techniek.

Achtergrond

School aan Zet activeert scholen en helpt mee om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Het programma is gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen van het ministerie van OCW.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE