Scholingsmogelijkheden docenten rekenen mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek voorjaar 2014 (Kennisnet, Freudenthal Instituut)
  • Specifiek voor rekenen (er is ook een deelonderzoek voor taal)

Achtergrond

Onderzoek: Het in kaart brengen van scholingsmogelijkheden voor docenten in het mbo op het gebied van rekenen (met ict-ondersteuning).

  • Verzamelen van voorbeelden van scholingstrajecten (titel, inhoud, opzet, structuur, duur, niveau, aanbieder)
  • Welke factoren spelen op dit moment op het gebied van professionalisering rekenen in het mbo?
  • Beschrijving van modellen van (kortere en langere) scholingstrajecten op het gebied van rekenen (en ict).
  • Hoe wordt ict ingebed in deze scholingsmogelijkheden?

Het op te leveren product is een rapport dat zowel door Kennisnet als door Steunpunt taal en rekenen mbo zal worden gepubliceerd.

Werkwijze

Er is een vragenlijst gemaakt voor aanbieders en afnemers. Deze is verstuurd aan een grote groep van betrokkenen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo verleent hierbij actieve ondersteuning.

Verder zullen de onderzoekers o.a. de volgende bronnen onderzoeken:

Conclusies

Deze volgen in april 2014

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE