Scholingskader docenten rekenen vo/mbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen


Achtergrond

In februari 2014 is er een initiatief (o.a. vanuit OCW) om het onderwerp rekenen in vo/mbo te voorzien van een 'raamwerk', met als doelstelling:

 • versterking/ondersteuning van bestaande initiatieven van hogescholen om in het opleidingsprogramma (2egraads) curriculum-elementen voor rekenen vo/mbo in te bouwen (bijv. een minor rekenen)
 • versterking van de samenhang in het huidige nascholingsaanbod voor zittende docenten in vo en mbo.

Docenten (a.s. docenten en zittende docenten) in vo en mbo worden geacht leerlingen voor te bereiden op de rekentoets vo en het examen rekenen mbo. Om zicht te krijgen op de vaardigheden/bekwaamheden die daarbij horen wordt in dit project geïnventariseerd wat de behoeften/vragen zijn bij de docenten en hoe hier tot nu toe op wordt ingespeeld door lerarenopleidingen en aanbieders van nascholing, natuurlijk rekening houdend met wat er al beschreven staat in de beide kennisbases (pabo-rekenen/wiskunde en wiskunde-2egraads), en rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de sectoren vo en mbo.


Product

Een landelijk raamwerk waarin bouwstenen worden beschreven die in scholings- en nascholingsactiviteiten van rekendocenten in VO en MBO als essentieel worden beschouwd. De bouwstenen bieden kwaliteitscriteria om tot een professionele standaard te kunnen komen.

Commissie

Kees Corbet (Mondriaan), Gerjan van Dijken (D-Kwadraat), Mieke van Groenestijn (HU), Jan Haarsma (Windesheim), Vincent Jonker (ELWIeR), Gert de Kleuver (NVvW), Jurriaan Steen (CHE)

Klankbord/resonans

In het kader van de afstemming met diverse betrokkenen wordt in het voorjaar 2014 dit lijstje gevolgd:

 • 24-2 MBO-Raad
 • 6-3 ADEF
 • 7-4 pioniersgroep mbo
 • 4-6 NVvW
 • 5-6 rekendocenten + nascholers vo/mbo
 • 5-6 NVORWO
 • 11-6 pioniersgroep vmbo en havo-vwo
 • 13-6 opleiders (ELWIeR)
 • 17-6 onderwijsmanagers mbo


Verwijzingen


Versies van dit document

 • 20150319, product is opgeleverd
 • 20140206, wikiteam, overleg met sectorraden (vo, mbo) en steunpunten (vo, mbo) op 25-2-2014
Persoonlijke instellingen
GOOGLE