Schematiseren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Schematiseren betekent het weergeven van een concrete situatie in een schema of model. In het geval van rekenen en wiskunde zijn bijvoorbeeld tafelnetwerken, de paalsom, de lege getallenlijn en het honderdveld schematische voorstellingen. Schema’s en schematiseren kunnen ook psychologisch worden opgevat. Men spreekt van dan cognitieve schema’s. Men (denkpsychologen) onderscheidt verschillende denkniveaus: het concrete niveau, het schematische niveau en het formele niveau. Het schematische niveau is de overbrugging tussen het concrete en het formele niveau.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE