Schatten (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Schatten is op een beredeneerde manier een ‘zo goed mogelijk’ globaal antwoord te krijgen, passend bij het betreffende probleem
  • Raden is ‘zomaar’ een gokje wagen, zonder een achterliggende beredenering.

Achtergrond

Schattend rekenen is het rekenen met afgeronde getallen of geschatte waarden met als resultaat een globale uitkomst. Er zijn verschillende vormen van schattend rekenen. De twee belangrijkste zijn:

  • het rekenen met afrondingen van precies gegeven getallen met de bedoeling een globaal antwoord te vinden;
  • het schattend rekenen waarbij de benodigde gegevens niet of niet volledig voorhanden zijn.

Bij schatten wordt gerekend met afgeronde getallen. Wat in dit opzicht ‘zo goed mogelijk’ is, hangt af van de situatie waarin geschat wordt. Vaak probeert men de getallen zo naar de hand te zetten dat handig rekenen en hoofdrekenen mogelijk wordt. Om goed te kunnen (en durven te) schatten is nodig dat men over een zekere mate van gecijferdheid beschikt.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE