SamenRekenen Onderzocht

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Samen Rekenen Onderzocht)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • project 2004-2008
  • doel: vaststellen onder welke condities het programma SamenRekenen een positieve invloed heeft op de ontwikkelingskansen van jonge kinderen
  • Opbrengsten: diverse publicaties

Achtergrond

SamenRekenen Onderzocht (2004-2008) was een project van het Freudenthal Instituut waarbinnen onderzoek werd verricht naar de effecten van SamenRekenen. Het programma SamenRekenen is ontwikkeld door Eduniek Utrecht (voorheen: School Adviescentrum Utrecht) en Daaladvies (voorheen: Stichting Samenspel Op Maat).

SamenRekenen richt zich op jonge kinderen (anderhalf tot zes jaar) en hun ouders die zich in achterstandsposities bevinden. SamenRekenen wordt uitgevoerd op Samenspelgroepen, peuterspeelzalen, in voorscholen en in de basisschool. Een of twee keer per week voeren kinderen met hun ouders in de groep spelactiviteiten uit op reken-wiskundig gebied. Deze activiteiten sluiten aan bij de spontane belangstelling van kinderen en zijn daarom betekenisvol voor de kinderen. Kenmerkend voor SamenRekenen is dat ouders actief meedoen met alle activiteiten. Zij spelen mee, stellen vragen, stimuleren. Leidsters of leerkrachten lichten de activiteiten toe, bespreken ze na afloop met de ouders en geven tips hoe zij thuis het spel kunnen herhalen of erop kunnen variëren. SamenRekenen is gebaseerd op de Samenspelmethodiek, waarbinnen ervaringsleren, zowel voor kinderen als voor ouders, een belangrijke rol speelt. Sinds de start in 2000 zijn in een aantal locaties in Den Haag, Rotterdam en Utrecht activiteiten voor peuters en kleuters ontwikkeld en uitgeprobeerd. Deze activiteiten sluiten aan bij de ideeën van realistisch reken-wiskundeonderwijs zoals ontwikkeld door het Freudenthal Instituut en waarop de reken-wiskundemethoden voor het basisonderwijs zijn gebaseerd. Het programma SamenRekenen bestaat uit een praktijkboek voor peuters en een praktijkboek voor kleuters, en een bijbehorende training voor leidsters en leerkrachten.

SamenRekenen Onderzocht (januari 2004 - december 2008) is bedoeld om vast te stellen onder welke condities het programma SamenRekenen een positieve invloed heeft op de ontwikkelingskansen van jonge kinderen. Voorts wordt het functioneren van SamenRekenen vergeleken met een aantal veelgebruikte andere programma's door middel van kwalitatief onderzoek en zogenaamde peilingsgesprekjes met kinderen. Tevens dient het project beleidsrelevante informatie op te leveren voor een kansrijke aanpak gericht op preventie van achterstanden bij jonge kinderen en voor de verspreiding van SamenRekenen. In dit kader zullen op grond van de verzamelde gegevens suggesties worden geformuleerd voor de eventuele verbetering en de uitvoering van het programma, voor de inhoud en uitvoering van de bijbehorende training voor leidsters, en voor de interactie tussen ouders, leidsters en kinderen.

SamenRekenen werd gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation, VSB fonds Utrecht en Fonds 1818 Den Haag.

Getalbegrip, meten en meetkunde

SamenRekenen omvat een serie activiteiten die de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van het idee dat er een nauwe relatie is tussen de taalontwikkeling en de ontwikkeling van reken-wiskundige vaardgiheden, in het bijzonder bij jonge kinderen. Elementair getalbegrip en de fasen waarin getalbegrip zich ontwikkelt worden opgevolgd door een fase van ontluikende gecijferdheid. Een stimuleringsprogramma voor oudere kinderen dat vergelijkbaar is met SamenRekenen is ontwikkeld en beproefd door Griffin (2004). Zij spreekt van 'providing rich activities', en die bestaan uit een serie spelen die zich afspelen in verschillende 'landen' (object-land, picture-land, sky-land). Onder meten en meetkunde vallen de activiteiten meten, ruimtelijk oriënteren en construeren.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE