SamenMaken

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

SamenMaken ondersteunt een nieuwe ontwikkeling: het verzamelen en publiceren van herbruikbare digitale leermaterialen.

Digitale leermaterialen zijn bijvoorbeeld (delen van) lessen, lesbrieven, rekenbladen en presentaties die leerkrachten, lerarenopleidingen, brancheorganisaties, uitgevers en culturele instellingen maken ter ondersteuning van lessen op scholen.

Deze digitale leermaterialen kunnen binnenkort via internet op één plek gedeeld worden ten behoeve van alle scholen in Nederland via SamenMaken.nl.

Het voordeel van digitale leermaterialen voor het onderwijs is dat ze direct kunnen worden bekeken, aangepast en hergebruikt.

SamenMaken richt zich in eerste instantie dan ook op rechtenvrij en vrij verspreidbaar educatief materiaal. Het voordeel voor uitgevers en andere makers van digitale leermaterialen is dat ze nu op één plek voor het onderwijs vindbaar en opvraagbaar worden gemaakt. Als de leermiddelen gratis beschikbaar worden gesteld, hoeven de scholen ze alleen maar te downloaden en kunnen ze er direct mee aan de slag. Op de middellange termijn wordt ook gewerkt aan een afrekeningssystematiek voor materiaal dat niet gratis is.

Voor meer informatie (inclusief de mogelijkheden om deel te nemen) kunt u terecht bij:

Dolf Gagestein APS IT-diensten Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE