STEM Teacher Academy

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • In deze Academy werken het Platform Bèta Techniek, Jet-Net, TechNet en de Topsectoren samen om leraren in de STEM-vakken voor het onderwijs te behouden en hen zichzelf verder te laten ontwikkelen op hun vakgebied.
 • Het schooljaar 2014-2015 gold als pilot.
 • Er wordt verder gewerkt in 2015-2016

Achtergrond

Met De Teacher Academy beoogt het Platform Bèta Techniek in samenwerking met Jet-Net, TechNet en de Topsectoren:

 • Verbinding te leggen tussen en concrete invulling te geven aan de afspraken geformuleerd in het Techniekpact, het behouden van leraren voor het onderwijs vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken en de ambitie van de Lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.
 • Zittende docenten de mogelijkheid te geven om zich via bedrijfsstages verder te ontwikkelen in hun vakgebied.
 • Intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren, door samen te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief goede gastlessen.
 • Samen met het bedrijfsleven de lerarenopleidingen de mogelijkheid te geven om bedrijfsstages op te nemen in het curriculum.

De Teacher Academy bestaat uit drie lijnen, te weten:

 1. Stages voor zittende docenten;
 2. Bedrijfsstages als onderdeel van de lerarenopleiding;
 3. Gastlessen.

doelstellingen

 • kennisuitwisseling leraren-bedrijfsleven
 • verdiepende professionalisering docenten
 • leraarschap als onderdeel van een ambitieus carriereperspectief

stages voor zittende docenten

 • 1-op-1-stage
 • bètaberoepen in de les
 • leraren in onderzoek

2014

Op de startbijeenkomst op 1 oktober staan twee onderdelen van de Academy centraal:

 • Bètaberoepen in de Les. Door middel van deze cursus kunnen docenten wiskunde, scheikunde en natuurkunde kennis over het bedrijfsleven in groepsverband opdoen door middel van bedrijfsbezoeken en speedsessies met professionals uit het bedrijfsleven, en leren zij deze kennis te verwerken in hun eigen lessen.

- BedrijfsDOTs. Het doel is om kwalitatief goede gastlessen te ontwikkelen, die bijdragen aan de verdieping van de kennis van docenten. Dit gebeurt door docenten en professionals uit het bedrijfsleven samen te brengen in docentontwikkelteams (DOTs).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE