SLOA (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf SLOA)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Wet subsidiering landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
 • Betrokken instellingen: APS, Cinop, Cito, CPS, KPC, SLO

Achtergrond

De wet SLOA regelt de subsidie voor de activiteiten uit te voeren door de landelijke onderwijsondersteunende instellingen in de po-, vo- en bve-sector (LPC, SLO, Cito, CINOP)

 • Eerste periode: 1999 - 2005
 • Tweede periode: 2006 - 2009

Te subsidieren activiteiten

uit de wettekst (1997)

 • algemene begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder wordt verstaan:
  • het ondersteunen van scholen en andere onderwijsinstellingen, schoolbegeleidingsdiensten en kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, bij de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs,
  • het in het kader daarvan ontwikkelen van materialen, methodieken en deskundigheidsprogramma’s en het leveren van bijdragen aan de invoering daarvan, een en ander mede door middel van studie en onderzoek, of
  • pedagogische of denominatieve ondersteuning danwel beide,
 • de ontwikkeling van toetsen, examens en peilingen,
 • de ontwikkeling van kerndoelen, leerplannen, examenprogramma’s en in voorkomend geval leermiddelen, of
 • het doen verrichten van kortlopend onderzoek ten dienste van het onderwijs, op aanvragen uit het onderwijsveld.

NB

 • Onder de te subsidiëren activiteiten vallen niet activiteiten, gericht op het nascholen van leraren.


SLOA+

Dit is het overleg dat is ontstaan in het kader van de Inhaalslag Taal en Rekenen, opgericht in 2008, waarbij de SLOA instellingen zijn aangevuld met het ECN en het FIsme.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE