SIG wiskunde

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

SIGMA: Special Interest Group Mathematics Activities

SIGMA is de Special Interest Group van SURF die zich tot doel stelt om doorlopende leerlijnen tussen vo, mbo en ho op het gebied van wiskundeonderwijs te faciliteren.


Waarom SIGMA?

Bij diverse disciplines is het nodig om wiskundekennis toe te passen. Gebrekkige kennis maakt het lastig om disciplinegebonden cursussen te volgen. Door veranderingen in het voortgezet en hoger onderwijs hebben studenten op dit moment vaak niet adequate wiskundevoorkennis om de studie met succes te doorlopen. Met flexibel remediëren kan de aansluitproblematiek tussen voortgezet en hoger onderwijs aangepakt worden. De diverse projecten en initiatieven die de afgelopen jaren op dit terrein zijn gestart, werkten te geïsoleerd om tot uitwisseling van resultaten te komen. SURF is van mening dat samenwerking, kennisuitwisseling en efficiënter gebruik van resultaten nodig is voor realisatie van doorlopende leerlijnen.

Wat doet SIGMA?

SIGMA vormt het platform waar deze uitwisseling van kennis, ervaringen en materialen plaatsvindt. SIGMA wil een sterke community opbouwen die de krachten bundelt en kaders stelt om de wiskundevoorkennisproblematiek aan te pakken. De community betrekt daarbij zowel de afnemers (vertegenwoordigers van studenten en docenten) als de leveranciers (vo, mbo en ho). Een kerngroep zorgt voor realisering van de ideeën van SIGMA. De leden van de community spelen hierin een actieve rol. SIGMA zal jaarlijks een good practices prijs uitreiken aan docenten die op het gebied van wiskundeaansluitingsproblematiek bijzondere resultaten hebben behaald.

SIGMA brengt ontwikkelaars en deskundigen op wiskundegebied bijeen. Hun specialisme ligt op het terrein van de thema's waarop SIGMA zich concentreert. Deze thema's zijn:

Inhoud & didactiek

 • synchronisatie onderwijsmaterialen
 • didactische scenario's

Assessment & toetsen

SIGMA werkgroep toetsstandaarden

 • instaptoetsen (vo-ho, BaMa, internationaal)
 • individuele remediëring

Uitwisseling & standaardisatie

 • uitwisseling stimuleren
 • promoten van internationale IT-standaarden en metadata
 • promoten van standaardisatie op vakdidactisch niveau om kwaliteit en uitwisselbaarheid te verhogen
 • zoeken/creëren van ruimte voor uitwisseling

SIGMA Prijs

Zie SIGMA prijs

Informatie en contact

 • SIGMA website (zie ook on-line comminity wekomgeving): http://e-learning.surf.nl/sigma
 • SIGMA contactpersoon is dr. Natasa Brouwer, 020 5257986, nbrouwer ad science.uva.nl

Leden

De SURF SIGMA heeft een vaste kerngroep, een community en de belangstellende. De kerngroep heeft elf vaste teamleden waarvan drie een bijzondere rol hebben: de coördinator, de voorzitter en de adviseur. De financiering van deze inzet vindt plaats vanuit het SURF budget.

De bemensing ziet er als volgt uit:

 • Coördinator: Natasa Brouwer
 • Voorzitter: Leendert van Gastel
 • Leden: Evert v.d. Vrie, Wim Caspers, Koos Winnips, Bart van der Laar, Chris Zaal, Metha Kamminga, Jan Elemans
 • Adviseur SURF: Petra Boezerooy

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE