SCORM Applet Generator

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Scorm Applet GEnerator
  • De Afkorting SAGE wordt ook voor andere inhouden gebruikt
  • Project Freudenthal instituut
  • Toegekend in het najaar van 2006 (Durven, delen, doen).

Algemeen

SAGE staat voor SCORM-Applet-GEnerator.

Eind 2006 won het St. Michaël College (SMC) een innovatieprijs voor haar inspanningen op het gebied van Elektronische Leer Omgevingen (ELO) en applets. Al vele jaren werkt het SMC hierbij samen met het Freudenthal Instituut (FI).

Het prijzengeld is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een SCORM-appletgenerator (SAGE) en de ontwikkeling van een verzameling SCORM-packages voor gebruik in een ELO, ten behoeve van het algebraonderwijs.

Een samenhangende algebraleerlijn, bestaande uit 20 volwaardige SCORM packages, zal na afloop van het project kosteloos ter promotie beschikbaar komen voor geïnteresseerden en onder een Creative Commons licentie (voor niet-commercieel gebruik).

Het project draagt de naam SAGE en vormt een unieke mogelijkheid om de algebra-applets van het FI in de eigen leeromgeving te gebruiken. Eén van de doelstellingen van het project is om een ontwikkelcommunity te vormen van 10 tot 12 scholen.

Deze scholen:

  • krijgen via het project toegang tot de SCORM-appletgenerator;
  • krijgen, indien zij geen wiswebplus-abonnement hebben, de kosten van een abonnement voor een jaar vergoed; en
  • mogen meebeslissen over de 20 vrij te geven SCORM-pakketjes.

In ruil hiervoor:

  • proberen de scholen de applets uit in de eigen ELO en in de les; en
  • rapporteren de scholen over de bevindingen, succesverhalen en problemen, zodat de "generator" verbeterd kan worden.

Het is wenselijk dat geïnteresseerde docenten enige ervaring hebben met applets in de wiskundeles.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE