SCORE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Speels Compatibel Oefenmateriaal voor Remediëren en Examenvoorbereiding
  • Ontwikkeld door de Basisacademie

Achtergrond

  • website, maart 2013

SCORE staat voor ‘Speels Compatibel Oefenmateriaal voor Remediëren en Examenvoorbereiding’. Met het implementeren van deze aanpak speelt Piter Jelles in op het referentiekader doorlopende leerlijnen rekenen en taal. In dit referentiekader, dat per 1 augustus 2010 van kracht is, heeft de overheid richtlijnen opgenomen over wat leerlingen op verschillende momenten op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Door middel van SCORE kunnen de leerlingen van Piter Jelles individueel en in eigen tempo achterstanden wegwerken en toewerken naar het juiste niveau -zoals opgenomen in het referentiekader- van rekenen en taal.

De Basisacademie is een jong initiatief van twee educatieve uitgevers (Ageeth Jorna en Marijke Tiemersma), die samen met het onderwijs bijzondere leermiddelen ontwikkelen voor alle basisvaardigheden. SCORE hebben zij samen met Piter Jelles ontwikkeld en geïmplementeerd. SCORE maakt gebruik van een ELO ontwikkeld door Emmia.


Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE