Rijk probleem

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Rijke problemen zijn probleemsituaties waar het om meer gaat dan het geven van een oplossing bij een kale som of een sterk voorgestructureerde (context)situatie. Bij rijke problemen gaat het vooral om het leren oplossen van problemen (problem-solving). Dit betekent meer dan het aanleren van rekenregels of standaardoplossingen. Wiskundige problemen in het algemeen vragen een wiskundige houding, die gekenmerkt wordt door onder meer de vrijmoedige aanpak van problemen, een onderzoekende werkwijze, de gerichtheid op regelmaat en structuur, een systematische aanpak en het bewaren van overzicht. Reflecteren op de gehanteerde heuristieken en het eigen oplossingsgedrag is essentieel.

Rijke problemen inspireren tot veel wiskundige activiteiten, raken de interesse van de kinderen en hebben een voor kinderen herkenbare context. Rijke problemen dragen bij tot de wiskundige houding van de kinderen, zijn vaak grensoverschrijdend (hebben te maken met meer dan alleen het vakgebied rekenen-wiskunde) en worden bij voorkeur interactief en al samenwerkend door de kinderen geanalyseerd en opgelost.

Verwijzingen

  • Gids voor rekenen en wiskunde

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE